• Celosvětově rozšířené řešení pro správu budov, nemovitostí a pracovišť přichází novým uživatelským rozhraním.

    Společnost Archibus, přední světový výrobce software pro optimalizaci budov a pracovního prostředí, oznámil svůj doposud nejrozsáhlejší redesing s příchodem nejnovější verze 25.1. Archibus nabízí integrovanou sadu řešení pro sjednocení výkonu zařízení/budovy s organizační misí. Nová verze sebou přináší nástroje pro zlepšení výkonnosti a nově přepracované uživatelské rozhraní.

  • Zkušenosti jsou důležité, stejně jako odbornost. Řešení ARCHIBUS IoT pro inteligentní budovy je výsledkem použití získaných zkušeností a vysoké odbornosti. Řešení, které vám níže představíme, napomáhá společnostem maximalizovat využití ploch, bez ohledu zda jsou vlastnění nebo pronajaté.

    Každou minutou, každým dnem, uživatelé ARCHIBUS pracují s výkonnými softwarovými nástroji, které snižují nároky na plochy, generují příjmy a dodávají data pro snazší rozhodování s cílem zvyšování produktivity. Všechny tyto kroky mají dopad na využívání jejich portfolia nemovitostí.

  • Rezervační systémy se staly běžnou součástí IWSM systémů s hlavním cílem realizovat politiku rezervací místností, pracovních míst (share desk) a ostatních rezervovatelných objektů (např. vozidel) a realizovat a evidovat jejich správu a s ní sloučené služby.

    Tak, jak vývoj moderních kanceláře postupuje od velkých zasedacích místností k více malým s cílem minimalizace nevyužitého prostoru, tak také se vyvíjejí metody sloužící k uspořádání schůzky, s identifikací přišedších a také se vyvíjejí doplňkovými službami. Mezi ně můžeme zařadit požadavky na aranžmá místnosti, požadavky na její vybavení a úklid, požadavky na catering a parkování a přístup do budovy pro externisty.

© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.