Služby spojené s pasportizací

Naše společnost nabízí širokou škálu činností spojených s digitální dokumentací, pasportizací, stavební diagnostikou, oceněním a zjišťováním stavebně – technického stavu Vašich nemovitostí. Převod a transformace stávající dokumentace do tvaru, v němž lze využívat IT pro získání dat v dokumentaci uložených a vykonávat služby spojené s její správou (dlouhodobou údržbou), vykonávat CAD management.

2D Dokumentace skutečného zhotovení

 • tzv. „as built“ dokumentace
 • jedná se o zaměření, pořízení (z dostupné dokumentace v libovolném tvaru) a převedení dokumentace do tvaru definovaného CAD standardem
 • tvorba, správa a údržba CAD standardu a CAD managementu mohou být součástí této služby, stejně jako získávání dat z takto připravené dokumentace
 • zaměření je prováděno laserovými dálkoměry, jejichž výsledky je možné okamžitě zpracovávat okamžitě v aplikaci chytrého telefonu anebo tabletu
 • klient získá elektronickou dokumentaci ve standardu, fotografickou dokumentaci včetně EXIF dat separace, CAD standard a metodiku k zavedení CAD managementu
 • budovy rozděleny podle obtížnosti do 4 kategorií dle HŘ UNIKA 2010

Vytěžení 2D dokumentace

 • převedení stávající dokumentace do CAD standardu (hladiny, pokrytí ploch polyline, povrchy, podhledy, výplně otvorů, …), kategorizace ploch získávaná dle EN 15221-6 anebo BOMA standardů a jejich převod do libovolného datového standardu (databáze, XML, Excel, …)
 • tato služba může zahrnovat i zhodnocení a porovnání ploch, jejich poměrů a obsazenosti s relevantními zástupci nemovitostí v dané lokalitě
 • vizualizace vytěžených hodnot a jejich analýza na základě CAFM Archibus
 • na základě žádosti klienta je možné zpracovat projekt Optimalizace ploch

Zhotovení 3D BIM modelu z modelu 2D

 • vstupem jsou elektronické 2D výkresy, libovolné míry detailu, půdorysy, řezy a pohledy, technická dokumentace, dokumentace TZB a výstupem BIM model v Revitu, anebo jiném BIM modeláři
 • použití BIM modelu Revit v CAFM systému Archibus s využitím obousměrné synchronizace dat
 • doplnění technologií, instalací a vedení, k nimž nějaká dokumentace existuje
 • energetické, nákladové a jiné analýzy a simulace nad BIM modelem
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.