Preventivní údržba

Preventivní údržba

Zajištění optimálního stavu objektů včetně jejich vybavení vyžaduje, aby firemní postupy pro jejich opravy a údržbu zajistili efektivní využívání zdrojů, dodržování metodik a termínů, a také sledování výkonnosti. ARCHIBUS Preventivní údržba umožňuje uživatelům v prostředí běžného prohlížeče webových stránek proaktivně provádět údržbu hmotných aktiv, účinně plánovat rozvržení oprav, optimalizovat využití zdrojů a sledovat klíčové ukazatele. Modul Preventivní údržba zjednoduší a vylepší proces údržby minimalizací nákladných oprav, snížením času provozních odstávek, prodloužením životnosti objektů a zařízení, a zlepšením plánování. 

Přínosy

  • Zrychlení a automatizace procesu PÚ za účelem zvýšení efektivity provozu
  • Minimalizace provozních výpadků nebo odstávek a nákladných oprav
  • Prodloužení provozní životnosti objektů a zařízení umožňuje snížení výdajů
  • Sledování parametrů jako jsou nákladové ukazatele, využití zdrojů, výkonnost jednotlivých dodavatelů služeb, historie údržby a provedených oprav zařízení zlepšuje plánování
  • Poskytnutí cenově výhodného kompletního řešení Správa podnikového majetku (EAM) v součinnosti s dalšími moduly integrované webové aplikace Archibus
Image

Řešení

Zjednodušení a automatizace procesu preventivní údržby

Preventivní údržba ARCHIBUS poskytuje integrované webové řešení pro automatizaci a proaktivní správu úkolů preventivní údržby. Nasazením centralizovaného plánování údržby, automatizovaným generováním objednávek a pracovních požadavků na opravy, vhodnou alokací zdrojů a dalšími osvědčenými postupy pro údržbu fyzického majetku všeho druhu (včetně vozidel) lze zabezpečit, že v organizacích dochází k nižšímu výskytu omylů a opomenutí při zajišťování klíčových úkolů.  

  • Podpora vytváření a flexibilního plánování procesů PÚ podle typu zařízení, potřeb nebo umístění 
  • Automatické generování pracovních požadavků a požadavků na údržbu pro specifické opakující se intervaly, podle požadovaných termínů nebo podle potřebných zdrojů 
  • Plánování zdrojů až rok dopředu 
  • Přiřazení činností skupinám zařízení či technologií a zadávání pravidel pro časové plány údržby pro různé kombinace zařízení a příslušných činností 
Minimalizace prostojů zařízení a počtu oprav
Prodloužení životnosti, snížení investic
Lepší správa a řízení rizik
Kompletní webová aplikace Správa podnikového majetku (EAM)

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.