Kabelové rozvody a telekomunikace

Kabelové rozvody a telekomunikace

Význam infrastruktury pro hlasové a datové spoje, které jsou základem dnešního podnikání, předurčuje správu a údržbu této infrastruktury jako existenční úlohu. Modul Kabelové rozvody a telekomunikace umožní efektivní tvorbu, správu a údržbu aktivních (telefonní aparáty, telefonní ústředna, počítače, terminály, aktivní prvky sítě - rozbočovače, přepínače a směrovače, firewally, loadbalancery, atd.) a pasivních prvků (kabelové rozvody, rozvaděče, zásuvky a konektory, propojovací bloky, atd.) komunikační infrastruktury ve Vašich budovách. Díky snadnému přístupu k podrobným a aktuálním informacím můžete sestavit výkresy sítí, řešit problémy nebo přemísťovat zaměstnance s minimální chybovostí. Snadno lze tuto aplikaci použít i pro další kabelové systémy v budovách, např. EZS, EPS, přístupové systémy, atd. 

Přínosy

  • Využitím aplikace lze zkrátit proces plánování udržováním dobře zdokumentované fyzické sítě a zjednodušit řešení problémů
  • Prodloužení životnosti telekomunikačních a datových aktiv díky usnadnění přeřazení přebytečných položek
  • Koordinace informací a zdrojů mezi odpovědnými odděleními tak, aby byl zajištěn zaměstnancům rychlý přístup k síti
  • Správa telekomunikačního inventáře z webového prohlížeče nebo intranetu a tím zvýšení organizační efektivity
Image

Řešení

Plánování růstu sítě

Aplikace ARCHIBUS Kabelové rozvody a telekomunikace důsledně dokumentuje stávající stav a podmínky, čímž umožňuje zrychlit nový návrh při dalším růstu nároků na telekomunikační a datové sítě. IKA DATA doplnila schopnosti modulu o možnosti využívat dynamických nástrojů pro zjišťování stavu a vybavenosti počítačů, serverů a ostatních prvků sítě. Je využíváno dynamického skenu aktivních prvků sítě a dotazů SNMP pro zařízení, která jsou konformní se SNMP managementem. Tyto nástroje dramaticky umožňují snižovat rozpory mezi evidenční inventurní databází a aktuálním stavem sítě. Zařízení jsou sjednocena na bázi MAC adresy a mohou být doplněna o dynamicky zjištěná data. Snižuje úsilí nutné k údržbě dokumentace zaznamenáním násobných spojení v jedné akci. Snadno lze zaznamenávat trasy kabeláže.  Trasuje schémata kabeláže ke snazšímu vyhledání problémového zařízení či spojení.   

  • Evidování více připojení do jediného záznamu na základě standardů zapojení, včetně horizontálních kabelážních systémů 
  • Při instalaci nových systémů lze přidat souhrnné informace a podrobnosti o páteřní síti 
  • Hodnoty úrovně telekomunikační hierarchie dokumentů jsou založené na standardech EIA 
  • Efektivní řešení pracovních příkazů síťových zařízení 
Prodloužení životnosti zařízení
Koordinace mezi jednotlivými odděleními
Správa telekomunikačních dat pomocí webového rozhraní

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.