Správa majetku

Správa majetku

Správci majetku musí zajistit efektivní správu všech aktiv během celého jejich životního cyklu – od přijetí, přes provozní fázi, opětovné využití a likvidaci. ARCHIBUS Správa majetku poskytuje integrovaný pohled na všechna aktiva, včetně nemovitostí, budov, pozemků, staveb, zařízení a nábytku. Mobilní aplikace Správy majetku představuje rozhraní pro přijímání aktiv a průzkum přímo v terénu, a konzole webového rozhraní poskytuje přehled klíčových dat životního cyklu aktiv a optimalizuje tak taktická rozhodnutí týkající se jejich správy. Tyto integrované funkce urychlují každodenní rozhodování o provozování nemovitostí, infrastruktury a zařízení.

Přínosy

  • Optimalizace investic do aktiv prostřednictvím integrované správy životního cyklu získání/nákupu majetku, využití a provozu, změny účelu a opětovného využití a vyřazení z provozu/likvidace
  • Zlepšení využití každého aktiva pomocí centralizovaného sledování a správy během celého životního cyklu
  • Zmenšení nadbytečných zásob aktiv přesným definováním a pochopením aktuálních potřeb
  • Zjednodušení rozhodování v oblasti změny účelu, popř. nahrazení aktiv, což vede k eliminaci zbytečných výdajů
  • Usnadněné procesu vyřazení z provozu a/nebo likvidace investičního vybavení a dalších aktiv
Image

Řešení

Lepší správa aktiv prostřednictvím větší transparentnosti a s využitím mobilních aplikací

Pokročilé funkce aplikace ARCHIBUS Správa majetku využívají centralizovaná, konzistentní data pro zlepšení celkové transparentnosti a odpovědnosti. Mobilní aplikace jako Registrace aktiv & zařízení nebo Sledování zařízení celý proces zjednodušují a umožňují sběr a prohlížení dat v reálném čase a integrovaný formulář Registrace aktiv & zařízení urychluje proces zápisu aktiv do registru.  

  • Optimalizace využití všech aktiv pomocí integrované správy životního cyklu 
  • Zlepšení odpovědnosti pomocí centrálního monitorování a sledování všech změn během celého životního cyklu 
  • Lepší pochopení požadavků jednotlivých aktiv a tím snížení nadměrné kapacity zásob/skladů 
  • Nižší náklady na proces správy aktiv díky jasnému pochopení stavu životního cyklu každého aktiva 
  • Vizuální lokalizace aktiv využitím dat o umístění aktiva a stávajících dat o prostoru 
Využití integrovaných dat životního cyklu
Efektivnější provozní procesy
Lepší správa a řízení rizik

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.