Správa podnikového majetku

Správa podnikového majetku

Správci aktiv musí zajistit, aby celkový kapitál a další majetkové investice poskytovaly komplexní a koordinovaný podklad pro podporu krátkodobých i dlouhodobých cílů organizace. S účelově vytvořenými rozhraními pro profesionály v oblasti plánování, financí, správy nemovitostí, IT a údržby – a s mobilními aplikacemi pro terénní pracovníky – zjednodušuje ARCHIBUS Správa podnikového majetku správu aktiv poskytnutím kompletních informací o vlastnictví, hodnotě, umístění, využití a stavu každého spravovaného majetku. Tento komplexní pohled umožňuje správcům aktiv provádět daty podložená strategická rozhodnutí pro celý podnik, která se odrážejí v každodenních operacích. 

Přínosy

  • Poskytnutí komplexního operativního pohledu, který umožní všem zúčastněným stranám sladit aktiva s cíli organizace s tím zlepšit jejich návratnost
  • Možnost naplánovat „co-kdyby“ scénáře pro optimalizace investic do podnikových aktiv
  • Centralizovaná správa podnikových aktiv pomocí snadné integrace s jinými ERP systémy
  • Optimalizace kapitálových a ostatních investic prostřednictví integrované správy životního cyklu pro plánování, akvizice, využití, změnu účelu a vyřazení z provozu/likvidaci
  • Rychlá inventura majetku přímo v terénu využitím mobilní aplikace
Image

Řešení

Optimalizace návratnosti aktiv

Mnoho organizací často nemá jasný a úplný přehled až o třetině obsahu své účetní rozvahy, která zahrnuje veškerý jejich fyzický majetek. To proto, že strategické a provozní informace často nejsou dostupné pro všechny zúčastněné strany. ARCHIBUS Správa podnikového majetku poskytuje všem klíčovým účastníkům společný pohled, a tak jim umožňuje efektivněji sladit majetek s cíli organizace.  

  • Snížení zbytečných kapitálových a ostatních výdajů zlepšením míry využití a opakovaného použití aktiv 
  • Sjednocení zdrojů čerpání dat o nemovitostech, údržbě, IT a mobilních dat do jediného registru 
  • Rozhodování podložené údaji z integrovaných měření výkonu, podnikové analýzy a přesného vykazování majetku 
  • Efektivnější koordinace mezi jednotlivými členy týmu 
Využití integrace finančních a majetkových záznamů
Lepší správa aktiv díky větší transparentnosti a s využitím mobilních aplikací
Využití integrovaných dat životního cyklu aktiv

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.