Posouzení stavu

Posouzení stavu

Mohli byste jednoduše odůvodnit zvýšené náklady na údržbu a obnovu na základě statických, pravděpodobně zastaralých reportů? Webová aplikace ARCHIBUS Posouzení stavu vám zajistí objektivní a dynamický postup pro vyhodnocování zařízení a infrastruktury, který vám pomůže posoudit potřeby zdrojů na základě priorit. Saplikací Posouzení stavu mají uživatelé přístup k aktuálním datům v centrálním úložišti dat a mohou lépe plánovat nápravná opatření tak, aby se zlepšily ukazatele stavu objektů. Úspěšné nasazení modulu sebou přináší zvýšení spokojenosti uživatelů budov a snížení nákladů na provoz.  

 

Přínosy

  • Stanovení priority řešení problémů na základě objektivních měřítek a provozních potřeb
  • Využití dynamického centrálního úložiště informací o stavu tak, aby bylo možno proaktivně rozpoznat nedostatky a prodloužit životnost majetku
  • Aplikace poukazuje na spojitosti mezi náklady a nápravnými opatřeními ,potřebné k odůvodnění požadovaného rozpočtu
  • Snížení administrativních nákladů díky využití již existujících dat spravovaných datovým úložištěm ARCHIBUSu
Image

Řešení

Zmírnění rizik a stanovení priorit nápravy

ARCHIBUS Posouzení stavu poskytuje objektivní a systematický rámec pro stanovení priorit jednotlivých prací na Vašich budovách, systémech a zařízení. Každému zařízení je přiřazeno numerické hodnocení, které určuje míru rizika, jež toto zařízení představuje pro celkový chod provozu a stavebně technický stav. Přehledy zobrazené na výsledkové tabuli modulu Posouzení stavu (tzv. scoreboard) Vám umožní okamžitě vidět, jaký vliv má dané zařízení na různé oblasti zájmu, zejména bezpečnost, regulatorní požadavky, operativní podpora nebo další uživatelsky definované kategorie. Tato výsledková tabule vápomůže objektivně identifikovat situace, které vyžadují okamžitou nápravu.   

  • Zvýšení přesnosti a konzistence informací stanovením standardních pravidel hodnocení v rámci celé organizace 
  • Segmentové a konsolidované pohledy na všechny projekty, skupiny projektů nebo projekty z jednotlivých funkčních oblastí 
  • Na první pohled je zřejmé, která zařízení nebo majetek vyžadují okamžitou pozornost 
  • Analýza dopadu stavu fyzického majetku na provozní záměry 
Identifikace nedostatků a prodloužení životnosti majetku
Obhajitelné rozpočty a výdaje
Snížení administrativních nákladů

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.