Vyžádaná údržba

Vyžádaná údržba

Pro efektivní správu nemovitostí a podpůrné infrastruktury každé organizace je nutné účelně spravovat a řídit požadavky na jejich údržbu. Pomocí webové aplikace ARCHIBUS Vyžádaná údržba, která automatizuje všechny kroky týkající se procesu vyžádané údržby, počínaje zadáním, přes odsouhlasení, plánování a vystavení, k vlastnímu dokončení a hodnocení, budete neustále v centru dění. Samoobslužné funkce aplikace Vyžádaná údržba napomáhají ke snížení provozních nákladů a udržování informací v aktuálním a dostupném stavu. Toto centralizované uložiště dat umožňuje zlepšit plánování a rozpočtování pro optimalizaci provozní efektivity. S ARCHIBUS Vyžádaná údržba máte možnost zvýšit úroveň spokojenosti klienta, a to díky neustálé komunikaci se zadavatelem v jednotlivých krocích řešení požadavku. 

Přínosy

  • Zkvalitnění zpracování požadavku údržby díky zjednodušenému procesu zadávání, rozdělování a hodnocení požadavků
  • Snížení provozních nákladů prostřednictvím automatizovaných pracovních postupů a přímočaré komunikaci
  • Dosažení standardů a zvýšení hospodárnosti pomocí bezproblémového propojení se Smlouvami o úrovni služeb (SLA)
  • Zlepšení plánování údržby a tvorby finančních plánů
Image

Řešení

Zjednodušení a automatizace procesu vyžádané údržby

Jako součást snadno implementovatelné webové a mobilní platformy poskytuje aplikace Vyžádaná údržba intuitivní, samoobslužné prostředí pro správu požadavků, které může být snadno použito v rámci celé organizace. Nasazení modulu Vyžádané údržby osvobozuje provozní manažery od každodenní administrativy a umožní jim se více zaměřit na zlepšování kvality a snižování ceny poskytovaných služeb.  

  • Definování normalizované sady požadavků na údržbu a tím snížení provozních nákladů, brání ad-hoc nákupu služeb a zvyšuje celkovou transparentnost dodávek 
  • Identifikace dostupnosti zdrojů, požadované doby odezvy a času pro dokončení požadavku 
  • Využití pravidly řízeného workflow umožňuje potvrzování či odmítání aktivit zpracování požadavku údržby 
  • Sloučení požadavků do pracovních skupin dle priority, lokality či řemesla umožní v nejvyšší míře hospodárné zadání a vykonání pracovního úkolu 
  • Žadateli je prostřednictvím emailu poskytována automatická zpětná vazba při změně stavu požadavku 
Prosazování standardů pomocí SLA
Snížení provozních nákladů
Zlepšení procesu plánování

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.