Finanční plánování a rozpočtování

Finanční plánování a rozpočtování

Přístup k obhajitelným informacím finančního plánování snižuje riziko nadmíru drahých a časově náročných projektů, které jsou nakonec ukončeny pro nedostatek potřebných zdrojů. Aplikace ARCHIBUS Finanční plánování a rozpočtování poskytuje metody pro sledování cyklu tvorby finančního plánu od žádosti a vyhodnocení, přes schválení a financování. Díky těmto informacímuloženým na jediném místě, uživatelé mohou řídit rozsáhlé projekty organizovaným, a z ekonomického hlediska efektivním, způsobem.

Přínosy

  • Shrnutí všech činností v oblasti plánování kapitálu do jednotného formátu, za účelem lepší koordinace činností a zdrojů
  • Centralizovaná metodika pro efektivní správu investičních projektů napříč různými odděleními a pracovišti
  • Možnost plánování metodou „co-kdyby“, aby se snížilo nebezpečí přerušení plynulého fungování organizace, případně nedošlo k překročení nákladů
  • Integrace funkcí posuzování stavu, rozpočtování a funkcí řízení projektů umožňuje lépe přidělit finance a zdroje
Image

Řešení

Konsolidace plánovaných aktivit a projektů

Pro účelné zapojení všech zúčastněných stran do procesu kapitálového rozpočtování využívá ARCHIBUS inteligentní pracovní workflow, podporované v prostředí webové aplikace. Díky těmto informacímumístěným v jediném centralizovaném úložišti, mohou uživatelé řešit projekty plánování, rozšiřování, modernizace, obnovy a konsolidace organizovaným a ekonomicky velmi efektivním způsobem. Tento proces je v souladu s celkovými strategickými cíli organizace a prostřednictvím webovských nástrojů (konzole a dashboardů  uživatelsky přizpůsobených přehledů) umožňuje uživateli vkaždém kroku snadno zobrazit pokroky v realizaci projektu.  

  • Provázání projektových činností s příslušnými finančními zdroji tak, aby byly dostatečně zabezpečeny potřeby projektu 
  • Personalizované procesní workflow pomáhají uživatelům spravovat celý rozsah projektu od detailních úkolů po víceleté rozpočty 
  • Centralizovaná informační databáze kapitálových rozpočtů poskytuje historický přehled uskutečněných rozpočtů a slouží jako podklad pro rozhodování budoucích projektů 
  • Koordinace projektů a jejich časového rámce s využitím kalendářů (dostupných ve webovém prohlížeči) a přehledů ve formě Ganttových diagramů 
Řízení projektů napříč lokalitami
Plánování dle scénářů „co-kdyby“
Integrace komplexního plánování

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.