Řízení projektů

Řízení projektů

Vedení úspěšného projektu od počátku až po jeho dokončení - ať už se jedná o rekonstrukci, akvizici, výstavbu nebo stěhování - vyžaduje centralizované a dobře organizované úložiště projektových dat, informací, znalostí a zkušeností, včetně zažitých pracovních postupů, jak s těmito daty zacházet. ARCHIBUS Řízení projektů poskytuje členům projektových týmů přístup do centrálního úložiště informací, jejich sdílení a distribuci, což přispívá k úspěšnému dokončení projektu, tedy dokončení včas a za dodržení stanoveného rozpočtu. Zároveň je budována datová základna využitelná pro budoucí projekty. 

Přínosy

  • Vytvoření centrálního úložiště pro celkový přehled o projektu, jeho prioritách, krocích a nákladech
  • Usnadňuje proces spolupráce tím, že dovoluje členům projektu synchronizovat informace na různých místech nebo v různých organizačních jednotkách
  • Poskytuje jasný přehled programů a projektů vyhodnocených bodovým systémem a umožňuje okamžitě identifikovat opožděné nebo rozpočet překračující složky projektu
  • Usnadňuje dohled nad projektem prostřednictvím konsolidovaných pohledů zobrazujících milníky, úkoly a změny stavu všem členům projektu
  • Snižuje administrativní zátěž využitím již existujících dat
Image

Řešení

Kompletní přehled

ARCHIBUS Řízení projek vytváří centrální úložiště zpohledu vlastníka, umožňující zobrazit celkový přehled informací o projektu včetně priorit projektu, jednotlivých kroků v čase, rychlosti čerpání nákladů, analýzy zdrojů apod. Výkonné analytické reporty umí shrnout podrobnosti ze stovek reportů do jediné přehledné matice. Sledování nákladů a plateb v centrálním úložišti zajišťuje efektivnější vynakládání prostředků. Toto integrované řešení může doplnit nebo nahradit různé běžné programy či postupy, které jsou obvykle charakteristické pro rozpočtování a řízení projektů.  

  • Definováníodhad prioritizace projektů v centralizovaném uložišti pomocí pevného a jednotného formátu 
  • Možnost prezentace příležitostí a rizik projektů na základě kapitálových plánů a celkové mise organizace 
  • Odhady nákladů a sledování trendů 
  • Propojení projektu s cyklem kapitálového rozpočtu s cílem porovnat skutečné náklady sodhadovanými 
Synchronizace členů projektového týmu
Hodnocení výkonnosti
Zjednodušení dohledu nad projektem
Snížení administrativní zátěže

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.