Uvedení budovy do provozu

Uvedení budovy do provozu

Majitelé budov se často potýkají s nedostatkem účinných a hospodárných komunikačních prostředků ve fázi projektování, výstavby uvedení budovy do provozu, což má za následek zbytečné náklady a provozní nedostatky. Systém ARCHIBUS pomáhá řešit tento problém tím, že umožňuje zaznamenat a koordinovat grafická a negrafická data – včetně Building Information Modeling (BIM), dokumentace skutečného stavu, manuálů pro údržbu a informací o prostoru a zařízeních – v jednom centrálním úložišti. V systému je možné všechny prvky vyhledávat a prohlížet pomocí webového prohlížeče nebo mobilních zařízení. Aplikace koordinuje všechny informace potřebné pro úspěšné převzetí budovy a jejích systémů tak, aby splňovaly navržené specifikace. S nasazením systému ARCHIBUS snížíte náklady spojené s nápravnými opatřeními a pomůžete optimalizovat výkon systémů budovy. 

Přínosy

  • Zjednodušení procesu kontroly převzetí stavby a jejích systémů s cílem splnit navržené technické parametry a požadavky majitele
  • Poskytnutí mechanismu pro identifikaci a řešení problémů v rané fázi návrhu
  • Snížení nákladů eliminací chyb v komunikaci a správě dokumentů potřebných pro převzetí objektu
  • Optimalizace energetické spotřeby a náročnosti budov díky poskytnutí nástrojů ke sledování a optimalizaci provozních nákladů
Image

Řešení

Zjednodušení procesu uvedení do provozu

Uvedení budovy do provozu je proces, který může být velmi náročný na zdroje a náchylný k chybám. Například některé informace RevituNavisworksCobie, preventivní údržby, obsazenosti prostor a dalších nejsou snadno přístupné, aktualizované, sdílené nebo konsolidované a vjednotném formátu. Zavedením systému ARCHIBUS Uvedení do provozu umožníte sběr, koordinaci a sdílení důležitých informací, které zajistí, že budova splňuje specifikace a je udržována efektivně po celou dobu životního cyklu.  

  • Kontrola, že budova je dokončena tak, jak byla naprojektována 
  • Vytvořením ověřovací dokumentace lze zkontrolovat, že bezpečnostní systémy a systémy TZB pracují dle specifikací 
  • Snížení provozních nákladů na TZB a prodloužení jejich životnosti 
  • Pomocí simulace nastěhování prvních uživatelů lze zajistit, že první nastěhování a provoz proběhnout bez problému 
  • Zkrácením doby návratnosti budovy může dojít ke zlepšení produktivity a spokojenosti jejích uživatelů 
Včasná identifikace a řešení problémů
Snížení nákladů na údržbu po obsazení budovy
Optimalizace energetické náročnosti budov

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.