Čisté budovy

Čisté budovy

Správci budov musí aktivně monitorovat škodlivé vlivy nebezpečných látek (např. azbest, radon, olovnaté barvy, plísně), které se mohou vyskytovat uvnitř budov. ARCHIBUS Čisté budovy pomáhá facility manažerům chránit zdraví uživatelů budovy, minimalizovat odpovědnost organizace za případné újmy na zdraví a vyhnout se nákladným pokutám a případným soudním sporům. Na rozdíl od klasických tabulkových editorů nebo podobných nekomplexních programů umožňuje webová aplikace ARCHIBUS Čisté budovy flexibilně a systematicky řídit a dokumentovat celý proces identifikace, lokalizace a vyhodnocení rizik, nebo případné sanace zdraví škodlivých látek. Dále má aplikace Čisté budovy schopnost snadno sdílet a integrovat data o nebezpečných materiálech s jinými systémy a tak výrazně snižovat pravděpodobnost chyb/opomenutí, předcházet zbytečným odstávkám a snižovat celkové náklady na dodržování předpisů.

Přínosy

  • Zajištění bezpečného pracovního prostředí pro uživatele budov díky snížení rizika potenciální expozice nebezpečným materiálům
  • Minimalizace potenciálně nákladných soudních sporů a finančních odškodnění vyplývajících ze zanedbaných regulačních předpisů a/nebo nemocí z povolání
  • Možnost předejít nákladným provozním odstávkám, pokutám a sankcím v důsledku porušení pravidel nakládání s nebezpečnými materiály
  • Zefektivnění procesu identifikace, lokalizace a dokumentace nebezpečných materiálů
Image

Řešení

Zajištění bezpečného pracovního prostředí

Aplikace ARCHIBUS Čisté budovy pomáhá facility manažerům při identifikaci nebezpečných látek v  budovách (jako jsou azbest, plísně, radon, olovnaté barvy), a při odstraňování jejich nepříznivých účinků na pracovišti. Větší přesnost a přístupnost údajů pomáhá předvídat problémy s bezpečností práce a zabránit tak jejich vzniku, při současném zvýšení kvality pracovního prostředí.

  • Proaktivní tvorba bezpečného pracovního prostředí 
  • Rychlá identifikace a náprava potenciálních problémů v celé organizaci pomocí analytických funkcí, poskytujících mimo jiné nástroje reportingu ve formátu hodnotící tabulky (tzv. scoreboard) a dalších 
  • Kvantifikace a kvalifikace rozsahu, stavu, nákladů a rizik projektu 
  • Snížení celkového rizika styku s nebezpečnými látkami minimalizací neúplných a nepřesných informací 
Kontrola plnění legislativních předpisů
Předcházení nákladným odstávkám
Snížení provozních nákladů

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.