Energetický management

Energetický management

Se snižováním nákladů na služby, zaváděním povinností snižovat uhlíkové emise a zvyšujícím se úsilím o udržitelnost se pro organizaci stává ještě důležitějším efektivní hospodaření s energií. ARCHIBUS Energetický management je jednoduchým nástrojem pro vyhodnocení a optimalizaci energetických rozhodnutí s cílem odstranění zbytečných spotřeb a snížení spotřeb nevyhnutelných.
Na rozdíl od samotných tabulek nebo finančních softwarů, pomáhá aplikace Energetický management uživatelům upravovat spotřebu energií v závislosti na měnících se vnějších podmínkách a shromažďovat rozsáhlé údaje o nákladech a spotřebách v reálném čase. Analýzy vykonávané nad shromážděnými daty v korelaci s plochami dávají předpoklady pro získání výhodnějších podmínek při vyjednávání smluv s dodavateli energií a dosažení reálných úspor, a také umožňují jednotlivé budovy vzájemně srovnávat a hodnotit.  

Přínosy

  • Snížení ročních nákladů na energie obvykle o 5%
  • Modul zahrnuje rozsáhlé auditorské funkce pro snadný přístup, agregaci a vyhodnocení vzorců spotřeby jako základu pro opětovné vyjednávání sazeb, konsolidaci poskytovatelů energie a vyhledávání příležitostí ke zlepšení
  • Systém kladení otázek „co se stane, když“, vyhodnocování a analýz přispívá ke snížení podnikatelského rizika představovaného změnami nákladů na energie nebo regulačními opatřeními emisí uhlíku
Image

Řešení

Snížení nákladů a uhlíkové stopy
Dle IFMA (Facility Management Association) představují náklady na energie v průměru 13% celkových ročních nákladů. Protože organizace stále více přijímají cíle snižování energetické/uhlíkové stopy, ukazuje se, že na podobné úlohy nejsou tabulky a účetní software vhodným nástrojem. Zmapování historické i aktuální energetické spotřeby, její rozdělení na jednotlivé složky (topení, chlazení, osvětlení, příprava a užití TUV...) v čase, modelování scénářů nápravy a opatření na základě periodických změn a porovnávání s normativními standardy, je možné pouze ve specializovaném programovém vybavení, které shromažďuje všechna data v jediném centrálním úložišti. ARCHIBUS Energetický management dokáže pomocí analytických nástrojů snížit náklady na energie až o 5 %. Aplikace, jejíž návratnost je obvykle kratší než jeden rok, může využívat běžných dat spravovaných CAFM softwarem a navíc má možnost čerpat data z modulu Service desk, používat nákladové analýzy, projektové řízení a hodnocení trvale udržitelného rozvoje. Díky aplikaci lze stanovovat cíle energetické politiky firmy, ale také řídit procesy a postupy, jimiž lze těchto cílů dosáhnout v definovaném čase a za definovaných nákladů.  

  • Organizace a vyhodnocení velkého objemu dat současné nebo historické spotřeby energií, nákladů a údajů o počasí s cílem snížit celkovou spotřebu energie napříč celý portfoliem 
  • Využití modelu počasí k normalizaci spotřeby při kolísání povětrnostních podmínek, a tak možnost získání konzistentních a přesných dat, která umožní efektivní srovnání vlastností, které se liší v klimatu, velikosti, použití nebo obsazenosti 
  • Snížení výskytu fakturačních chyb, například v účtování poplatků za překrývající se termíny, vypršené smlouvy či nesprávně zadané vlastnosti či nájemníky 
  • Snadná identifikace budov s neobvyklými vzory spotřeby nebo energetické náročnosti za účelem zavedení nápravných opatření, která mohou být často dokončena v běžném rozsahu stavebních operací a preventivní údržby 
Hodnocení energetické náročnosti
Snížení rizik pomocí vylepšených analýz a plánování incidentů
Použití již existujících dat

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.