Nakládání s nebezpečnými odpady

Nakládání s nebezpečnými odpady

Organizace mají povinnost bezpečně nakládat s toxickými látkami, splnit zákonné předpisy a především informovat, kde jsou nebezpečné látky umístěny a jaká rizika mohou znamenat při mimořádných událostech. Udržování těchto informací v papírové podobě v šanonech může být poněkud nákladné, obtížně aktualizovatelné a hlavně mohou být tyto informace během krizové situace obtížně dostupné. Webová aplikace ARCHIBUS Nakládání s nebezpečnými materiály umožňuje okamžitou aktualizaci bezpečnostních listů a přístup k nim odkudkoliv. Bezpečnostní listy jsou propojeny se seznamy chemických látek, seznamem dodavatelů, a hlavně s umístěním chemických látek v prostorách. Umístění lze graficky lokalizovat v plánech areálů a podlaží. 

Přínosy

  • Snížení rizika vážného poškození zdraví pro běžné uživatele budovy i pro zasahující osoby záchranných složek
  • Nižší administrativní náklady a úsilí potřebné pro udržení aktuálního přehledu bezpečnostních listů
  • Efektivní zajištění splnění předpisů o nakládání s chemickými látkami a vedení jejich evidence
  • Záchranné týmy mohou rychle získat spolehlivé informace o chemických látkách v případě mimořádné situace
Image

Řešení

Minimalizace rizika vážného poškození na zdraví

Aplikace ARCHIBUS Nakládání s nebezpečnými materiály minimalizuje rizika způsobená existencí nebezpečných látek tím, že centralizuje a zpřístupňuje údaje o vlastnostech a umístění nebezpečných látek, včetně informací tom, jak nejvhodnějším způsobem reagovat např. na rozlití nebo vzplanutí látky apod.  

  • Zajištění nejlepšího bezpečnostního řešení díky zpřístupnění všech bezpečnostních listů přímo uživatelům areálu/budovy 
  • Sdílení informací o nebezpečných materiálech s dalšími systémy a procesy, jako je GIS, ARCHIBUS Odpadové hospodářství nebo ARCHIBUS Připravenost na krizové situace, pro zajištění co nejbezpečnějšího pracovního prostředí 
  • Pomocí funkcí správy dokumentů ARCHIBUS lze bezpečně ukládat, zobrazovat a šířit kopie bezpečnostních listů pro rychlou odezvu v případě mimořádné situace 
  • Efektivnější sdílení informací mezi spolupracovníky a proaktivní předcházení problémům 
Snížení administrativních nákladů
Evidence bezpečnostních listů
Informace jsou okamžitě dostupné

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.