Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Zacházení s odpady, zejména s těmi nebezpečnými, často doprovázejí rizika a možné negativní dopady, pokud je k tomuto procesu přistupováno lehkomyslně. Středně velké a velké podniky se často musejí vyrovnat nejen s velkým množstvím administrativních úkonů, ale také se potřebují vyhnout riziku vzniku chyb, opomenutí a nehod, které mohou vést kporaněním, pokutám a/nebo potencionálním soudním sporům. Webovská aplikace ARCHIBUS Odpadové hospodářství poskytuje jednodušší a integrovaný přístup ke správě, sledování a minimalizaci výskytu nebezpečného i bezpečného odpadu.  Pomáhá jednoduše zaznamenat tok informací počínaje vznikem, přes akumulaci, skladování, přepravu až ke konečnému umístění. Poskytuje obhajitelné informace pro posouzení efektivnosti programů omezujících produkci odpadů a jejich recyklaci, a naopak pomáhá snižovat uhlíkovou stopu a zvýšit tak hodnocení budovy (LEED, BREAM, SBToolCZ,...) spojené s trvale udržitelným rozvojem. 

Přínosy

  • Zjednodušení procesu sledování a řízení pohybů nebezpečných odpadů k udržení bezpečného pracovního prostředí
  • Snížení rizika pokut nebo soudních sporů kolem nebezpečných odpadů, jejich skladování a likvidace
  • Zvýšení transparentnosti a odpovědnosti za iniciativy zaměřené na snižování odpadu nebo recyklaci, které pomáhají snižovat uhlíkovou stopu a zlepšují LEED nebo jiné skóre udržitelnosti
  • Snížení nákladů a spotřeby času při plnění požadavků na audit odpadů a reporting
Image

Řešení

Zjednodušení sledování a správy odpadu

ARCHIBUS Odpadové hospodářství centralizuje všechny informace o odpadech bez ohledu na způsob nakládání s nimi nebo jejich typu, a umožňuje snadnou správu a reporting prostřednictvím uživatelsky definovaných reportů, grafů, vyhledávání, definicí typů, zdrojů, objemových jednotek, certifikovaných dodavatelů, skladování apod. Aplikace pomáhá řešit tyto typické otázky: Jaké množství konkrétního typu odpadu bylo vytvořeno a kým? Kteří dodavatelé jsou oprávněni likvidovat váš odpad? Která lokalita překročila stanovené meze v ukládání odpadu? Jak efektivní jsou naše programy recyklace odpadů?  

  • Zvýšení odpovědnosti v rámci celé organizace a mezi dodavateli v rámci uzavřené smyčky sledovaného toku odpadů 
  • Tvorba kontrolovatelné dokumentace, dle které lze ověřit, že zásilky nebezpečných odpadů byly zpracovány správně podle interních norem nebo externích předpisů 
  • Rychlý přístup k historickým datům a formulářům spojených s inventářem prostor a záznamech o zaměstnancích 
  • Snadná organizace úkolů a procesů napříč všemi budovami/lokalitami 
  • Uživatelsky volitelné datové vstupy pro reporting 
Snížení rizika pokut a soudních sporů
Vyšší transparentnosti při snižování/recyklaci odpadu
Snížení nákladů na audity a reporting

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.