Připravenost na krizové situace

Připravenost na krizové situace

Přírodní nebo člověkem zaviněné katastrofy každoročně postihují miliony lidí a způsobují organizacím chaos a ohromné finanční ztráty. ARCHIBUS Připravenost na krizové situace umožní připravit se na krizové situace, efektivně reagovat a rychle se „vzpamatovat“, pokud skutečně nastanou. Pomáhá zajistit přístup ke všem potřebným informacím o budovách, jejich zařízení i uživatelích tak, aby byly respektovány bezpečnostní postupy a ochrana majetku, a aby narušení běžného provozu bylo co nejmenší. Modul Připravenost na krizové situace může sloužit jako primární nástroj poskytující přesné informace pro ty, kteří je při katastrofách nejvíce potřebují. 

Přínosy

  • Proaktivní postoj k řízení nouzových operací, který může potenciálně zachránit životy, chránit majetek a snížit náklady na pojištění
  • Rychlý přístup k přesným informacím při rozhodnutích zachraňujících životy a majetek
  • Organizace informací pro implementaci plánů obnovy a rychlé zotavení běžného provozu organizace
  • Aplikace pomáhá při vyřizování pojistných nároků a vyjednávání výhodnějších podmínek pojištění
Image

Řešení

Zajištění proaktivní připravenosti

Vývoj systému připravenosti na krizové situace je důležitý kvůli ochraně životů a majetku a minimalizování škod během krizové situaceDíky ARCHIBUS Připravenost na krizové situace zaznamenáváte průběžně aktuální data a můžete stanovit jejich hodnotu během krizové situace. Např. hasiči, policie a další "první respondenti" budou potřebovat informace o vašich zařízeních a infrastruktuře, aby mohli snáze plnit své povinnosti. 

  • Přehledy rozmístění zaměstnanců, nouzových východů a nebezpečných materiálů v budovách 
  • Definice krizových systémů, závislých systémů a jejich zón 
  • Identifikace zařízení, systémů a jejich vzájemné závislosti kvůli rychlému zjištění možnosti dominového účinku poruch 
  • Možnost kontroly, že všechny informace i aplikace budou přístupné i v případě nouze např. prostřednictvím Internetu nebo jinou vzdálenou metodou  
  • Pravidelná aktualizace evakuačních plánů a plánů umístění nebezpečných látek, zejména po úpravách nemovitostí nebo stěhování 
  • Potenciál pro příznivější pojistné podmínky na základě proaktivního plánování 
Připravenost učinit kritická rozhodnutí
Posouzení stavu
Rychlé obnovení běžného provozu

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.