Řízení dodržování předpisů

Řízení dodržování předpisů

Property a facility profesionálové jsou odpovědní za zajištění bezpečného, efektivního a produktivního pracovního prostředí a mohou se setkat s řadou předpisů a nařízení, které mají přímý dopad na organizaci. Na rozdíl od tabulkových procesorů nebo jiných neintegrovaných nástrojů poskytuje webová aplikace ARCHIBUS Řízení dodržování předpisů vysoce škálovatelné řešení. Modul umožňuje snadno a efektivně spravovat podstatné údaje a vedené záznamy v souladu s právními normami a předpisy, a dále tyto údaje zpracovávat. To pomáhá snížit administrativní náklady a zabránit nákladným incidentům, jako jsou pracovní úrazy, škody na majetku a přerušení práce, které mohou vyplývat z nedostatečného dodržování pracovních postupů. ARCHIBUS Řízení dodržování předpisů pomáhá zmírňovat rizika k ochraně reputace organizace a zvýšit hodnotu zainteresovaných osob v podniku. 

Přínosy

  • Zajištění bezpečného a produktivního pracovního prostředí zavedením strukturovaného procesu v souladu s předpisy a/nebo pomocí osvědčených postupů
  • Minimalizace pravděpodobnosti regulačních opatření, včetně peněžitých pokut a/nebo nákladných soudních sporů, vyplývajících z nedostatečného dodržování povinností
  • Komplexní, udržitelný program správy předpisů a regulačních opatření snižuje celkové náklady na údržbu tím, že sníží náklady na administrativu (sběr dat, oznámení a správa dokumentů apod.)
  • Identifikace a oprava chyb v dodržování předpisů pomáhá redukovat počet bezpečnostních a zdravotních incidentů a s tím související pojištění
Image

Řešení

Zajištění bezpečnosti díky dodržování předpisů

ARCHIBUS Řízení dodržování předpisů umožnuje manažerům lépe spravovat komplexní program dodržování předpisů, který pomáhá snížit riziko, a tak zajistit bezpečné a produktivní pracovní prostředí. Tento modul aplikace ARCHIBUS využívá automatické plánování a sledování odpovědnosti za konkrétní akce a událostivčetně dodržování souvisejících předpisů. To poskytuje lepší kontrolu pro správu různorodých nařízení, které mají různé termíny, náklady a dopad na organizaci. 

  • Snížení nároků na manuální zadávání a správu velkého objemu dat 
  • Integrace výkresů, map, GIS a přehledů pro rychlou vizualizaci a analýzu compliance programů 
  • Konsolidace a předávání informacísnadná příprava na compliance audity 
  • Zajištění souladu historie dodržování předpisů podle programu a umístění díky knihovně dokumentů 
  • Integrací s aplikací ARCHIBUS Projektový management lze vytvořit standardní projekty na konsolidaci a správu podobných programů a jejich doprovodných akcí 
Prevence regulačních sankcí a soudních sporů
Snížení administrativních nákladů
Snížení bezpečnostních a zdravotních incidentů

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.