Šetrné budovy

Šetrné budovy

Manažeři stále častěji řeší úkoly související se sociálním chováním firem, s nímž jsou spojené jednak metody certifikace zelených budov podle určitého certifikačního schématu (LEED, BREEAM, DGNB, SBTOOLS.CZ,...), také metody sledování a snižování uhlíkové stopy a hodnocení trvale udržitelného rozvoje pro řízení a sledování certifikačního skóre jednotlivých objektů nebo celého portfolia. Aplikace ARCHIBUS Šetrné budovy těmto manažerům přináší vysoce univerzální a robustní platformu, která poskytuje informace pro snazší dosažení stanovených cílů, jako je snižování energetické náročnosti, emisí skleníkových plynů a řízení procesu certifikace a recertifikace. Aplikace je průvodcem procesů zaměřených na definici environmentálních kritérií a protokolů, sběr dat o portfoliu objektů a jejich hodnocení, což napomáhá k lepší informovanosti manažerů a tím i nákladově-efektivním rozhodovacím procesům vedoucím k dosažení stanovených cílů. 

Přínosy

  • Modul poskytuje informace, které pomáhají snížit celkové emise skleníkových plynů
  • Nástroj pro dodržování interních nebo externích požadavků na reporting
  • Jednodušší výpočet a porovnávání emisí skleníkových plynů pro všechny budovy v portfoliu a sledování změn v čase
  • Monitoring pokroku, hodnocení návratnosti investic a stanovení osvědčených postupů pro jednodušší certifikaci udržitelnosti
Image

Řešení

Snížení celkové uhlíkové stopy

Aplikace ARCHIBUS Šetrné budovy umožňuje uživatelům definovat libovolný počet scénářů emisí skleníkových plynů, asociovat budovy stěmito scénáři a konfigurovat kombinace faktorů emisí skleníkových plynů pro jeden nebo více let. Uživatelé pak mohou prostřednictvím řady formulářů zadávat a mapovat zdroje oxidu uhličitého, jakou jsou paliva a spotřeba energií pro teplo a elektřinu, nalétané hodiny, najeté kilometry, zakoupená elektřina, pořízený materiál a recyklovaný odpad. 

  • Monitorování výkonnosti budovy a souvisejících operací podle stanovených norem 
  • Využití aplikace může vést k nižším provozním nákladům zdůrazněním snížení spotřeby elektřiny, paliva a dalších proměnných, které přispívají k uhlíkové stopě 
  • Modul pomáhá zajistit, aby provozní manažeři a uživatelé budov odpovídali za své chování a/nebo postupy, které přispívají k celkové uhlíkové stopě 
  • Podpora strategického rozhodování o případných změnách politiky a souvisejících kapitálových investic 
Snadnější plnění cílů
Snadné srovnání emisí skleníkových plynů
Monitorování pokroku

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.