Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj

Stále větší počet organizací si uvědomuje strategický význam snižování uhlíkové stopy pro ochranu životního prostředí a zlepšení jejich hospodářských výsledků. Webová aplikace ARCHIBUS Trvale udržitelný rozvoj pomáhá zavést přístup trvale udržitelného životního prostředí do reality pomocí sledování, hodnocení a dokumentování podrobností o stavu a užívání fyzických aktiv tak, aby bylo možné provést nápravná opatření. Oproti běžným počítačovým tabulkám a podobným ručním přístupům tato aplikace poskytuje opravdu objektivní systematický přístup pro určení toto, který majetek by měl být opraven, renovován nebo vyměněn na základě kritérií trvale udržitelného životního prostředí. Jsou přitom plně využity všechny údaje uložené v centrálním úložišti dat ARCHIBUSu. 

Přínosy

  • Proaktivní procesy udržitelnosti mohou zlepšit provozní efektivitu a pracovní prostředí všech zúčastněných stran a zvýšit hodnotu aktiv
  • Snadná identifikace aktiv, která mají být opravena, renovována nebo nahrazena za účelem dosažení environmentálních cílů nebo podpory stávajícího programu LEED ™ nebo BREEAM®
  • Integrací správy pracovních požadavků a jednotného datového úložiště s hodnocením vlivu na životní prostředí vede k zefektivnění úsilí o udržitelnost
Image

Řešení

Zavedení proaktivních procesů

Pokud profesionálové z oblasti facility managementu používají pouze počítačové tabulky a podobné manuální postupy, mohou jim chybět centralizovaná korektní data a produktivní nástroje k tomu, aby mohli snižovat uhlíkovou stopu o dané procento ročně. Stejně tak pro ně může být obtížné kvantifikovat současný stav nebo vliv nedostatků, a určovat prioritu položek nápravného programu. Modul ARCHIBUS Trvale udržitelný rozvoj poskytuje jak nástroje, tak objektivní metodologii, pro aktivní nasazení procesů, které jsou ekologicky a ekonomicky obhajitelné. 

  • Aplikace podporuje vytvoření návyku všech zúčastněných číselně kvantifikovat zavádění přístupů trvalé udržitelnosti do běžné praxe 
  • Ucelený pohled na životní cyklus projektu od zahájení po ověření přínosů vede k lepšímu rozhodování a schvalování na výkonné úrovni 
  • Používání přesných a důsledných standardů hodnocení pro všechen majetek, lokality nebo provozní jednotky zvyšuje důvěryhodnost projektů trvale udržitelného rozvoje  
  • Budovy, které jsou udržované a šetrné k životnímu prostředí zvyšují či si zachovávají svoji hodnotu 
Prioritizace oprav, renovací a výměn
Zlepšení rozpočtu a plánování
Snížení provozních nákladů

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.