Hodnocení výkonnosti

Hodnocení výkonnosti

Efektivní správa portfolia a operací se neobejde bez příslušných metrik, které slouží jako podklad pro další rozhodování. ARCHIBUS Hodnocení výkonnosti je součástí platformy ARCHIBUS pro „business intelligence“, která pomáhá majitelům, nájemcům a externím dodavatelům služeb hodnotit skutečný výkon portfolia z hlediska obsazenosti, provozu a financí. Manažeři tak mohou přehledně sledovat organizační procesy a mít kontrolu nad transakcemi s nemovitostmi, investičními projekty a zařízeními. S využitím klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), souhrnů trendů, upozornění, podrobných analýz a dalších analytických nástrojů a nástrojů produktivity, mohou subjekty s rozhodovací pravomocí sladit své výdaje se strategickými cíli organizace a mohou identifikovat nedostatečně výkonné obchodní jednotky nebo aktiva, a provést případná opatření.

Přínosy

  • Vyvážený přehled o stavu portfolia, možnost jej sladit s organizačními cíli
  • Podrobný přehled o procesech, probíhajících v jednotlivých zařízeních, včetně podrobností
  • Efektivní správa vlastněných a pronajatých prostor pomocí inteligentní analýzy s vazbou na finance
  • Snížení provozních nákladů, zvýšení návratnosti aktiv a kontrola peněžních toků pomocí metrik výkonnosti
Image

Řešení

Všechny informace přehledně na domovské stránce

ARCHIBUS Hodnocení výkonnosti zobrazuje veškeré informace přímo na hlavní domovské stránce v podrobnosti, která je závislá na nastavené roli daného uživatele. Každá karta zobrazuje přednastavené metriky vybrané instalace, které jsou přehledně seskupeny tak, aby co nejlépe vystihovaly základní oblasti zájmu organizace, jako je účinnost, kvalita a cena. Aplikace zároveň zachycuje a analyzuje klíčové metriky potřebné pro porovnání s konkurencí. 

  • Kontrola udržitelnosti, návratnosti investic, úrovně služeb, využití prostor a dalších klíčových ukazatelů v jednom pohledu 
  • Rychlejší identifikace volných pracovních míst/neobsazených prostor, celkových nákladů na obsazenost, sledování výkyvů trhu a dalších opatření 
Podrobné analýzy vedou k nalezení odpovědí
Inteligentní analýzy
Metriky operativních procesů snižují provozní náklady

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.