Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

Poskytovat služby lépe znamená rychleji a přesněji. Tento cíl se snažíme uskutečnit pomocí nejnovější mobilní technologie. ARCHIBUS Mobilní aplikace, která je součástí produktu Web Central, nabízí nový druh zabezpečené, snadno konfigurovatelné a zákaznicky vstřícné aplikace, která poskytuje přesné informace, kdekoli a kdykoli je to potřeba. ARCHIBUS vytvořil mobilní aplikaci, které může být spuštěna na různě pokročilých mobilních zařízeních. Nová technologie zpřístupňuje vaše data interaktivně (včetně fotek, plánů areálů a podlaží), takže každý oprávněný uživatel může rychle vyhledat a zobrazit prostory, zaměstnance, majetek a úkoly.

Přínosy

  • Okamžitý a bezpečný přístup ke grafickým i alfanumerickým reportům a výkresům kdykoliv a kdekoliv po připojení k Wi-Fi, internetu nebo mobilní síti
  • Snížení celkových nákladů na přenos informací mezi centrálním uložištěm a povolanými pracovníky
  • Možnost práce offline, pokud není k dispozici Wi-Fi či mobilní internet
  • Efektivní využití pro správu ploch, údržbu a inventarizaci majetku a vybavení
  • Rychlé pořízení fotografie závady či škody, vytvoření požadavku na opravu a automatické odeslání ke zpracování v jednom kroku
Image

Řešení

Přístup ke grafickým a negrafickým reportům odkudkoli
ARCHIBUS je řešení, jak snadno zobrazovat grafická data dle potřeb vaší organizace. Můžete například publikovat půdorysy přímo z programu AutoCAD a ty pak zobrazit v mobilních zařízeních. To znamená, že uživatel může vidět půdorysy, fotografie, formuláře a další data stejně dostupně a čitelně, jako by seděl u svého stolu. ARCHIBUS Mobilní aplikace je lepším způsobem, jak sdílet grafické i negrafické informace v rámci jedné platformy.

  • Efektivnější prezentace a produktivnější diskuse díky půdorysům a plánům na dosah ruky
  • Vytváření a zveřejňování podnikové grafiky na všech vašich půdorysech jedním kliknutím
  • Publikování zvýraznění přidělení či uvolnění prostoru v jednom kroku
  • Vezměte si zvýrazněné a označené půdorysy kdekoli - i tam, kde není Wi-Fi připojení k internetu
  • Pro přenos snímků, například fotografie stavu budovy, použijte v mobilní aplikaci funkci synchronizace
Zvýšení produktivity ekonomickou, obousměrnou výměnou dat
Vestavěné aplikace
Podpora práce offline a další

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.