Rozšíření pro GIS ESRI

Rozšíření pro GIS ESRI

Technologický rozvoj GIS technologií umožňuje stále frekventovanější užití nástrojů GIS v informačních systémech. Geografické informační systémy (GIS) jsou základním informačním nástrojem, který umožňuje různá data vizualizovat v mapovém prostředí. Znalosti získané z GIS umožňují organizacím přijímat lepší rozhodnutí, šetřit čas a zdroje. ARCHIBUS Rozšíření pro GIS ESRI umožňuje využít výkonné geoprostorové funkce k prohlížení a analýze stávajících informací o nemovitostech, zařízeních a infrastruktuře. Integrace CAFM a GIS poskytne společnosti mnohovrstvý pohled na stěžejní geoprostorová data a pomůže tak dosáhnout vytyčených cílů. 

Přínosy

  • Lepší vnitrofiremní spolupráce a tvorba rozhodnutí využitím geografických dat pro areály, plochy, infrastrukturu a fyzický majetek
  • Využití datového slovníku a prostorových vztahů z aplikace ARCHIBUS a automatické propojení všech CAD a BIM dat – areály, pozemky a budovy v podrobnosti místností, zařízení, nábytku, umístění síťových jednotek a dokonce i výstupy síťových jacků
  • Možnost využít předem připravené expertní analýzy v agregovaných mapách a tak využití rychlého zprostředkování geografických informací
  • Pracovní prostředí ARCHIBUS Web Central nebo jiné vámi zvolené ESRI aplikace, jako například ArcMap nebo ArcGlobe
Image

Řešení

Využití GIS dat

ARCHIBUS Rozšíření pro GIS ESRI odemkne potenciál geografických informací pro Vaši společnost a uvidíte tak svůj podnik z nové perspektivy. Najednou můžete vidět všeobecné provozní pohledy lokalit, areálů, infrastruktury a fyzického majetku, které by mohly sloužit ke zvýšení firemní spolupráce mezi organizačními složkami a přispívat k tvorbě odůvodněných rozhodnutí týkajících se plánování prostoru a správy portfolia nemovitostí. 

  • Zvýšení komunikace a spolupráce díky okamžitému přístupu a plné integraci prostorových i neprostorových dat 
  • Propojení architektonických CAD dat a dat Informačního modelování staveb (BIM) přímo do GIS 
  • Správa jednotného datového úložiště důležitých informací o aktivech a procesech – uvnitř i vně vašich budov 
  • Sloučení GIS a podnikovými pracovními postupy za účelem urychlení kritických rozhodovacích procesů 
Sjednocení grafických vizualizací pro analýzy
Přenos CAD a BIM dat do GIS – i v Cloudu
Analýza vnitřních a vnějších dat probíhá současně

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.