Rozšíření pro Revit

Rozšíření pro Revit

Informační modelování budov (BIM) umožnilo detailní a kolaborativní přístup ve způsobu navrhování a výstavbě budov. Chybí mu však způsob, jak snadno propojit tyto informace s podnikovými daty na úrovni celého portfolia. ARCHIBUS Rozšíření pro Revit reaguje na požadavky facility manažerů mít k dispozici všechna data, která potřebují. Poskytuje rychlý přístup ke grafice Revitu a COBie datům díky napojení modelu Revitu na podniková data systému ARCHIBUS. Navíc ve „Smart Client“ Rozšíření implementujete pravidla a pracovní postupy, které koordinují obousměrnou výměnu dat, a aktualizují samotný model BIM tak, aby vše zůstalo synchronizované.

Přínosy

 • Intuitivní grafické obousměrné propojení s aplikací Revit prostřednictvím webovských služeb a možnost snadného přístupu při přechodu na technologii BIM.
 • Podpora všech prvků facility managementu v BIM modelech
 • S BIM daty lze okamžitě pracovat
 • Propojení se systémem ARCHIBUS vede ke zvýšení produktivity a přesnosti zadávaných dat
Image

Řešení

Rychlá návratnost investic, snadný přechod na BIM 4.0

Rozšíření ARCHIBUS pro Revit překonává omezení a komplexnost využití Revitu jako samostatné aplikace jeho integrací přímo do většího modelu projektu BIM 4.0. Rozšíření je malá plug-in aplikace, která se načte přímo do aplikace Revit během několika sekund, a tak propojuje Revit s databází systému ARCHIBUS prostřednictvím webových služeb. Tato rychlá implementace přináší rychlou návratnost investic, protože manažeři mohou snadno přistupovat k požadovaným informacím a procesům, a integrovat je s jejich Revit daty a grafickými objekty.  

 • Automatická synchronizace dat mezi BIM modelem a informacemi z činností facility managementu v reálném čase, bez lidského zásahu  
 • Snadno použitelné funkce ověření dat pro urychlení práce a snížení počtu chyb 
 • Kombinace grafiky a dat zAutoCADu nebo Revitutzn. lze využít pouze CAD, BIM nebo obojí  
 • Centralizace dat a mapovacích pravidel v souladu s Plánem realizace BIM (BEP) 
 • Využití nástrojů pro zvýšení produktivity (například použitím tabulkového stylu, který umožňuje uživatelům kontrolovat a aktualizovat data z modelů v jednom pohledu) 
 • Obousměrné propojení a aktualizace dat z databáze v systému ARCHIBUS s modelem vRevitu 
 • Postupná implementace dalších funkcí správy portfolia (počínaje aplikacemi ARCHIBUS pro správu ploch)  
Integrace všech funkcí Správy ploch s BIM
Propojení Správy životního cyklu budovy a strategického plánování
Propojení BIM modelu s dalšími aplikacemi ARCHIBUS

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.