Pokročilé plánování portfolia

Pokročilé plánování portfolia

Pro odborníky z oboru správy portfolia nemovitostí je obtížné zjednodušit tento komplexní proces plánování portfolia, analyzovat navrhovaná řešení a koordinovat přezkoumání a revizi těchto plánů zúčastněnými stranami a vedoucími pracovníkyARCHIBUS Pokročilé plánování portfolia poskytuje funkce potřebné pro posouzení vstupních podmínek a předpovědí, pro návrhy alternativních scénářů plánování a celkové vyhodnocení v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém měřítku v rámci celého procesu plánování portfoliaTyto nástroje jsou obzvláště důležité pro podnikové iniciativy, které zahrnují rozšiřování nebo omezování obchodních činností a dalších aktivit, které mají finanční dopad na celý podnik.

Přínosy

  • Možnost sladit víceletý strategický plán portfolia s cíli obchodního plánu
  • Snížení nákladů na pokročilé předpovídání požadavků na prostor
  • Optimalizace strategického plánování prostoru na všech úrovních – od portfolia, města, areálu až na úroveň budovy a jednotlivých místností
  • Plánování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých „co kdyby“ scénářů pro organizace všech velikostí
  • Umožňuje klíčovým zúčastněným stranám předvídat a optimalizovat požadavky pomocí podrobných scénářů založených na skutečných událostech, včetně konfigurace/alokace prostoru, pronajatých/vlastněných nemovitostech a projektech.
Image

Řešení

Poskytnutí společného operativního pohledu všem zúčastněným stranám

Manažeři spravující portfolia nemovitostí si velmi dobře uvědomují, že je třeba nepřetržitě udržovat maximální produktivitu všech obchodních činnostíMusí stále spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami a optimalizovat kapacity tak, aby dosáhli co nejvyšší návratnosti investic (což je často až několik milionů dolarů ročně). 

  • Sjednocení složitých procesů plánování a kontroly integrací zúčastněných stran do společného operativního modelu plánování požadavků, předpovědí, scénářů a dostupných prostor 
  • Lepší rozhodování pomocí co kdyby“ scénářů, které jsou podloženy spolehlivými daty 
  • Posouzení výchozích podmínek a historických údajů o rozdělení nákladů 
  • Možnost předvídat potřeby a navrhnout alternativní scénáře plánování 
  • Vyvážení kompromisů spojených s různými scénáři portfolia v různých časových obdobích 
Integrace strategického a taktického plánování
Optimalizace strategického plánu prostor
Využití dalších integrovaných ARCHIBUS aplikací

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.