Rozúčtování a fakturace

Rozúčtování a fakturace

Zvyšování efektivity a snižování počtu chyb vznikajících při provádění zpětných rozúčtování a při vystavování faktur a pohledávek je nezbytné pro snížení administrativních nákladů. Obou těchto cílů lze dosáhnout s aplikací ARCHIBUS Rozúčtování a fakturace. Tato webová aplikace automatizuje všechny účetní úkony související se správou nemovitostí díky sofistikovaným průvodcům a správcům portfolia. Průvodce rozúčtováním poskytuje uživatelům intuitivní nástroj pro přidělování nákladů interním nákladovým střediskům a/nebo externím nájemcům, zatímco Průvodce fakturací/pohledávkami umožňuje přesné a automatizované fakturační a platební procesy pro vylepšenou správu účetnictví.

Přínosy

  • Zlepšení rozhodování o portfoliu nemovitostí díky větší transparentnosti nákladů
  • Zvýšení provozní efektivity pomocí zjednodušeného zpracování zpětného rozúčtování/fakturace/plateb
  • Snížení administrativních chyb automatizovanými výpočty zpětného rozúčtování a monitorováním faktur/plateb
  • Usnadnění procesů zpětného rozúčtování a fakturace pomocí intuitivního průvodce
  • Podpora multiměnového zadávání nákladů včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
Image

Řešení

Transparentní náklady

ARCHIBUS Rozúčtování a fakturace přináší zvýšenou transparentnost do procesu stanovení nákladů, aby se zefektivnilo rozhodování o portfoliu. Manažeři mají, díky funkci podrobného rozložení záznamů (dril-down) na jednotlivé faktury, snadný přístup ke konsolidovaným zprávám o stavu plateb, skutečných nákladech a pohledávkách. Každá oprávněná osoba ve vaší organizaci (nebo v organizaci vašeho poskytovatele služeb) může vyhledat požadované informace o fakturách a platbách, a generovat k nim související reporty. 

  • Transparentnost nákladů umožňuje zlepšit kvalitu rozhodování 
  • Změny nákladů a plateb jsou nepřetržitě zaznamenávány a sledovány, což umožňuje vyhnout se slabinám a udržovat data přesná a aktuální 
  • Prostřednictvím centralizovaného ukládání dat a funkcí reportingu umožňuje udržovat účinný dohled a odpovědnost ze strany externích poskytovatelů služeb 
Zvýšení provozní efektivity
Méně chyb při rozúčtování a fakturaci
Zjednodušení procesů pomocí výkonných průvodců

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.