Správa nájmů

Správa nájmů

Organizace s rozsáhlým portfoliem nájmů se často potýkají s náročným úkolem sledování velkého množství nájemních smluv s rozdílnými daty vypršení platnosti a stejně rozdílnými podmínkami pronájmu. Spoléhat se na manuální procesy sledování a správy těchto nájemních vztahů může vést k chybám založených na nepřístupných nebo nepřesných informacích, zmeškaných termínech, vnitřní nespokojenosti zákazníka a možných finančních pokutách. Webová aplikace ARCHIBUS Správa nájmů poskytuje centralizované úložiště, flexibilní dashboardy, automatická upozornění a další. Nasazení této aplikace pomůže zefektivnit zadávání dat a automatizovat proces shromažďování a správu informací o nájmech, zlepšit analytické schopnosti a tím pomůže zajistit vysokou úroveň služeb při současném snížení nákladů. 

Přínosy

  • Automatizace procesů pro sledování a správu nájmů
  • Lepší přístup k informacím o nájmech pomocí konsolidovaných pohledů na klíčová data o nájmu na jedné obrazovce v rámci Konzoly správy nájmů
  • Usnadnění sledování odpovědnosti nájemce a nájemníka za účelem minimalizace zbytečných poplatků
  • Minimalizace chyb a zrychlení zadávání dat pomocí intuitivních nápověd, snížení administrativních nákladů
  • Podpora multiměnového zadávání nákladů včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
Image

Řešení

Automatické sledování a správa nájmů

S rostoucím počtem nájemních vztahů vportfoliu představuje správa podrobností každého z nich administrativní výzvu, kterou nelze překonat konvenčními manuálními procesy. Podle nezávislých průzkumů promeškají organizace, které nemají optimalizované procesy pro správu nájmů, 2-5 % důležitých termínů vztahujících se k nájmům. Automatizované funkce upozornění aplikace ARCHIBUS Správa nájmů připomínají nadcházející termíny ukončení nájmů nebo splatnosti opcí. Obnovení nájmu je poté provedeno, popř. přiděleno jiným stranám, včas tak, aby byla zachována optimální úroveň obsazenosti a odpovědnost za výdaje. 

  • Monitorování nájmů, opcí, snadné ověřování splatnosti faktur, upozornění a další funkce v jediném pohledu pomocí Konzole správy nájmů 
  • Zvýšení celkové úrovně realitních služeb pomocí komplexního úložiště informací o nájmech 
  • Automatizace sledování nájmů, splatností opcí a dalších událostí díky upozorněním 
  • Rozdělení upozornění do tří kategorií dle naléhavosti a přizpůsobení pro budovy, konstrukce a pozemky 
  • Možnost zobrazovat upozornění jako zvýrazněné položky na domovské obrazovce Správy nájmů nebo zaslání události emailem 
Lepší přístup k údajům umožňuje lepší rozhodování
Přesně stanovená odpovědnost, jednoznačně definované platby
Zjednodušení zadávání vstupních dat

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.