Správa nákladů

Správa nákladů

Přesné sledování a správa nákladů na obsazenost je konkurenční výhodou společnosti a zároveň výzvou, která je těžko dosažitelná bez centralizovaného uložiště informací a správných analytických nástrojů. ARCHIBUS Správa nákladů poskytuje proaktivním manažerům nemovitostí a správcům nájmů webové řešení, které centralizuje a zefektivňuje definování, přidělování a schvalování nákladů realitního portfolia. Může snížit administrativní režii a zlepšit rozhodování. Aplikace zároveň obsahuje intuitivního průvodce, který sleduje náklady životního cyklu, příslušející jednotlivým fakturám nebo jako celkový souhrn, až do výsledného přiřazení nákladů do jednotlivých položek a umožňuje tak provádět sofistikované filtrování pro vícerozměrnou analýzu nákladů a další. 

Přínosy

 • Aplikace pracuje v souladu s aktuálními standardy FASB 13, FAS 13 a FAS 13 GAAP
 • Zlepšuje řízení nákladů a rozhodování pomocí pokročilých funkcí pro analýzu a predikci nákladů
 • Zviditelněním údajů napomáhá uvést do souladu strukturu nákladů s posláním organizace
 • Snižuje výskyt chyb zjednodušením procesů, které sledují všechny náklady portfolia v průběhu jeho životního cyklu
 • Snižuje administrativní zátěž vyloučením manuálních postupů
 • Podpora multiměnového zadávání nákladů včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
Image

Řešení

Zlepšení řízení nákladů spojených s užíváním nemovitostí

Náklady na nemovitosti, nebo související náklady vzniklé užíváním objektů, jsou obvykle druhou nejvyšší nákladovou položkou po mzdových nákladech. Rychle dostupná analýza nákladů a údaje o jejich budoucím vývoji jsou proto nezbytné pro efektivní správu celkových nákladů na užívání nemovitostí. ARCHIBUS Správa nákladů poskytuje všechny potřebné nástroje pro shromažďování údajů, jejich vyhodnocení a tvorbu užitečných informací, které lze použít pro komplexní kontrolu nákladů.  

 • Přehledný souhrn nákladů organizace na užívání budov 
 • Lepší rozhodování pomocí úplné a přesné analýzy nákladů portfolia a projekce nákladů do budoucnosti 
 • Filtrování dat podle časových období, geografického umístění, povinností majitele nebo nájemce, druhu nákladů, aj. umožňuje vícenásobný pohled na příslušné faktory nákladů 
 • Konsolidované reporty pro zachycení úplného stavu nákladů, skutečných nákladů či stavu cashflow 
 • Zobrazení podrobných informací s možností rozkliknutí nalezené položky a prověření příslušné nákladové složky 
Sjednocení nákladů s posláním organizace
Snížení nákladů a redukce chyb
Snížení administrativní režie

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.