Správa portfolia

Správa portfolia

Základem strategického řízení realitního portfolia je centrální úložiště věrohodných a snadno dostupných informací. ARCHIBUS Správa portfolia je webová aplikace, která pomáhá zefektivnit sběr a analýzu dat ukládaných do takového centrálního uložiště a umožňuje vytvářet analytické pohledy na data se smysluplnou agregací či filtrací položek portfolia. Aplikace sleduje aktuální a budoucí vlastněný majetek, porovnává stav vlastních ploch oproti pronajatým, analyzuje data o nákladech budov a další data, a tím umožňuje bezproblémové plánování a podporuje práci facility manažeraFunkce podrobného zobrazení (dril-down), grafické a geografické zobrazovací panely (dashboardy), grafické znázornění KPI a personalizované pohledy pomáhají uživatelům zobrazovat a analyzovat data, aby se mohli rozhodovat na základě faktů, mohli tak přispívat k plnění hlavního cíle organizace (tzv. misi). 

Přínosy

  • Lepší správa majetku prostřednictvím komplexního sledování a analýzy portfolia
  • Poskytnutí několik alternativních pohledů na výkonnost portfolia, podklad pro tvorbu rychlých a na faktech založených rozhodnutí
  • Aplikace umožňuje provádět podrobné analýzy pro dosažení a udržení odpovídající úrovně služeb
  • Snížení administrativních nákladů prostřednictvím rychlého a intuitivního zadávání dat
  • Podpora multiměnového zadávání nákladů včetně daně z přidané hodnoty (DPH) t
Image

Řešení

Lepší správa nemovitostí

Webová aplikace ARCHIBUS Správa portfolia umožňuje centralizovaný sběr, analýzu a sdílení informací o portfoliu nemovitostí. Vytvoření společného provozního rámce pro pozemky, stavby, budovy a nájmy a vytváření reportů, analýz a prognóz podporuje spolupráci a zefektivňuje rozhodovací proces podložený fakty. Volitelné funkce GIS poskytují novou perspektivu pohledu zobrazením nemovitostí na mapě pro lepší vizualizaci a analýzu. Výsledkem je organizace, která je plně informovaná o stavu svých nemovitostí a jejich výkonnosti.      

  • Zlepšení inventáře portfolia díky webové aplikaci s centrálně uloženými daty, která zjednodušuje sběr a dostupnost informací o portfoliu 
  • Možnost přidat propracovanou analýzu dat pomocí benchmarkingu, KPI, analýzy trendů a dalších prostředků pro zvýšení výkonnosti celého portfolia 
  • Zvýšení transparentnosti dat prostřednictvím přístupu k datům v hierarchické stromové struktuře, která umožňuje snadno přecházet od přehledu k detailu a zpět 
Snadnější rozhodování
Vylepšená analýza hlavních příčin
Redukce potřebného času a chyb při zadávání dat

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.