Strategická finanční analýza

Strategická finanční analýza

ARCHIBUS Strategická finanční analýza přináší komplexní integraci obchodních informací a poskytuje hluboký náhled na správu dlouhodobého majetku organizace, který obvykle tvoří přibližně třetinu její celkové rozvahy. ARCHIBUS propojuje veškeré náklady s konkrétními obchodními jednotkami a veškerý majetek s jeho zamýšleným účelem. Zachycením kapitálových investic, provozních nákladů a celkových nákladů celé řady aktiv, a sledováním vzájemně souvisejících procesů mezi nimi poskytuje ARCHIBUS Strategická finanční analýza ověřená, relevantní a důvěryhodná data potřebná pro učinění důležitých finančních a provozních rozhodnutí. 

Přínosy

  • Aplikace poskytuje společný pohled na zobrazení kapitálových a provozních nákladů portfolia
  • Vyhodnocuje kombinaci pronajatých a vlastněných nemovitostí v závislosti na volném prostoru/obsazenosti/dostupnosti konkrétních budov, areálu, měst, regionů nebo celého portfolia
  • Optimalizace celkových nákladů na majetek ve vlastnictví, celkových nákladů na obsazenost a životní cyklus nemovitostí, infrastruktury a majetku
  • Porovnání kritérií a sledování trendů výkonnosti u veškerých aktiv, včetně staveb, nemovitostí, budov a zařízení
  • Překlenutí a vyplnění mezer mezi finančními, personálními, IT a tradičními ERP systémy
Image

Řešení

Správa provozních výdajů

Strategická finanční analýza může agregovat provozní náklady podle kategorií a normalizovat je dle kritérií, jako je hrubá plocha, pronajímatelná plocha a počet pracovních míst, takže zařízení různých velikostí lze porovnávat za stejných podmínek. Informace lze poté využít k porovnání nákladů s organizačními cíli, k identifikaci nákladů, které nejsou v souhlasu s organizačními cíli, k identifikaci nedostatečně výkonných aktiv a jejich nápravě a k nalezení aktiv, které se vykazují nadměrným výkonem a lze je použít jako modelový příklad. 

  • Tvorba daty podložených rozpočtů, eliminace plýtvání financemi a zdroji a kontrola, že výdaje spadají do standardů odvětví 
  • Integrovaná analýza kapitálových a provozních nákladů 
  • Koordinace kapitálu s hlavní misí organizace díky lepšímu přehledu o tom, jak každá část portfolia přispívá k lepšímu fungování podnikání 
Lepší orientace v celkových nákladech
Optimalizace investic a využití kapitálu
Společný provozní obrázek pro podporu rozhodování a spolupráci

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.