Souhrn ploch a jejich výkonnost

Souhrn ploch a jejich výkonnost

Informace o tom, jak velký prostor využívá oddělení nebo jiné nákladové středisko a jak efektivně ho využívá, je zásadní pro řízení celkových nákladů organizace na obsazenost. Chcete-li zlepšit přístup k seznamu prostor a využívat reporty k podpoře rozhodování, ARCHIBUS Souhrn ploch a jejich výkonnost nabízí integrované řešení pro prohlížení a správu různých druhů prostor (např. místnosti a společné prostory, svislé prostupy, oblasti služeb,…) a tím zajišťuje optimální alokaci prostoru. S touto aplikací mohou manažeři optimalizovat využití jednotlivých prostor a identifikovat tak příležitosti pro jejich konsolidaci. 

Přínosy

  • Flexibilní a samoobslužný reporting přispívá k efektivní alokaci prostoru a kontrole vynaložených nákladů
  • Vylepšené hodnocení výkonnosti jednotlivých budov a možnost jejich vzájemného srovnávání
  • Pokročilé možnosti navrhování/plánování umožňují efektivnější využití prostoru
  • Aplikace přináší možnost provádět průzkumy v terénu a provádět změny v reálném čase bez nutnosti papírové dokumentace
  • Zvýšení produktivity díky ARCHIBUS „All-In-One“ domovské stránce s rychlým přístupem k 80-ti % nejčastěji využívaných úkolům
Image

Řešení

Flexibilní reporting prostřednictvím webu nebo mobilních zařízení

Manažeři často potřebují generovat podrobné reporty o přiděleném a vyžívaném prostoru, a stejně tak identifikovat, jaký prostor může být obsazen. ARCHIBUS Souhrn ploch a jejich výkonnost podporuje oboje. Samoobslužný webový či mobilní přístup umožňuje organizacím efektivněji spravovat jejich prostor a lépe plánovat ho využívání. Tato funkcionalita pomáhá dosáhnout významných provozních úspor nebo se vyhnout zbytečným kapitálovým výdajům. 

  • Monitoring a reporting všech kategorií prostor pro zvýšení efektivity a snížení celkových nákladů na obsazenost 
  • Sdílení kritických informací o využití prostoru se všemi zúčastněnými stranami umožňuje přijímat informovanější strategická rozhodnutí (např. plánování budoucích potřeb) 
  • Přesun základních vstupních dat o prostorách, grafických pohledů a výpočtů na jednotnou platformu Web Central podporuje lepší spolupráci 
  • Účtování stejných prostor několika způsoby rozlišením fyzického prostoru (společné prostory, kanceláře apod.) nebo dle nezbytných prostor (speciální pracoviště jednotlivých oddělení) 
  • Využití interaktivních webových a mobilních formulářů, které využívají Adobe Flash® ke správě změn dat a reportingu 
Vylepšené hodnocení výkonnosti budov
Vylepšené možnosti plánování/návrhu prostor
Integrace s dalšími moduly ARCHIBUS

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2023 IKA DATA, spol. s r.o.