Stěhování

Stěhování

Modul ARCHIBUS Stěhování zjednodušuje proces stěhování/přidání/změn umístění jedné nebo více osob s cílem zajistit úspěšný přesun a minimálním negativním vlivem na chod organizace. Aplikace snižuje složitost, riziko, čas, náklady a prostoje spojené s procesy stěhování tím, že spravuje všechny požadavky na stěhování a s nimi související informace z jednoho centrálního úložiště. Díky snadnému přístupu z webového rozhraní k pohledům, zobrazujícím úkoly, změny stavu a milníky, mohou všichni účastníci projektu stěhování efektivně spolupracovat, a tak vynaložit menší úsilí a minimalizovat náklady. 

Přínosy

  • Zjednodušení a usnadnění celého procesu stěhování, včetně všech souvisejících akcí (zadání požadavku, schválení, aktualizace apod.) vede ke snížení celkových vynaložených nákladů
  • Zvýšení spokojenosti pracovníků snížením prostojů a minimalizací chyb při stěhování
  • Lepší komunikace, koordinace a spolupráce mezi interními a externími zdroji díky definovaným pravidlům pracovního postupu (workflow)
  • Možnost generování zkušebních plánů, analýz přesunů a inteligentních panelů, které pomáhají neustálému zlepšování
  • Rychlá integrace s existujícími HR a finančními systémy, což umožňuje včasnou distribuci aktualizovaných informací o zaměstnancích a nákladových střediscích
Image

Řešení

Zefektivnění procesu stěhování

ARCHIBUS Stěhování umožňuje okamžité nasazení procesů pro nově přijaté/propuštěné zaměstnancepřesuny stávajících zaměstnanců, rekonfigurace a přesuny vybavení a zařízení. Dále umožňuje správu skupinových stěhování a s nimi souvisejících akcí prostřednictvím jednotného webového rozhraní. Definováním standardních pracovních postupů, procesů a dotazníků pro vaše stěhování či změny položíte základy pro konsistentní, včasné a rozpočtu odpovídající projekty stěhování.  

  • Pomocí snadno nastavitelného pracovního postupu lze automatizovat proces schvalování/vydávání/provádění a uzavírání požadavků 
  • Zachování přehledného seznamu všech požadavků na stěhování a s nimi souvisejících informací a jednom centrálním úložišti v jednotném, snadno vyhledatelném formátu 
  • Snížení poplatků za návrh a nákladů na realizace zbytečných projektů stěhování 
  • Automatické rozdělení požadavků příslušným oddělením (IT apod.) a tím zrychlení celého procesu 
Zlepšení komunikace celé organizace
Zvýšení spokojenosti zákazníků
Generování analýz stěhování a zkušebních plánů
Integrace informací o stěhování do jiných systémů

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.