Strategické plánování ploch

Strategické plánování ploch

Odborníci v oblasti nemovitostí, infrastruktury a zařízení vyžadují možnost integrovat a přizpůsobovat stávající plány prostoru tak, aby byly v souladu se strategickými plány organizace. Rovněž také definují specifické požadavky na implementační plán, jako jsou převody nemovitostí nebo rekonstrukce a renovace, zdůrazňují potřebu prodiskutovat plány stěhování se všemi zúčastněnými stranami a zaznamenat výsledky do databází projektu, stěhování a prostor. ARCHIBUS Strategické plánování ploch snižuje úsilí potřebné k dosažení těchto cílů díky integraci informací dostupných všem zúčastněným stranám do jednoho centrálního podnikového informačního modelu.  

Přínosy

  • Optimalizace plánování a předpovídání potřeb prostoru na všem úrovních – od celého portfolia, města nebo areálu až po úroveň budovy nebo místností
  • Plánování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých „co-kdyby“ scénářů pro organizace všech velikosti
  • Zjednodušení strategického plánování díky využití již existujícího inventáře prostor a místností a informací v něm obsažených
  • Zajištění toho, že všechny zúčastněné strany mohou předvídat a optimalizovat své požadavky na základě detailních scénářů, zahrnujících konfiguraci/alokaci prostoru, vlastněných/pronajatých nemovitostí a projektů
Image

Řešení

Operativní plány dostupné všem zúčastněným stranám

Plánovači prostoru využívají při svých rozhodnutím o uspořádání prostor všechny dostupné informace, které mohou získat. ARCHIBUS Strategické plánování ploch umožňuje uživatelům zefektivnit proces plánování prostor a flexibilně reagovat na potřeby všech zúčastněných stran. Výsledkem je optimalizovaná konfigurace a alokace prostoru na úrovni portfolia, areálu nebo budovy. Například pomocí Konzole plánování prostor mohou zodpovědné osoby rychle vytvářet a sledovat libovolný počet scénářů, během libovolného časového období, a tak provádět „co-kdyby“ analýzy. 

  • Generování scénářů přímo z existujícího inventáře, bez nutnosti manuálního zadávání 
  • Vytváření scénářů z celého inventáře prostoru, nebo pouze jeho částí 
  • Možnost zahrnout všechny existující přidělené prostory do jednoho scénáře, vztahujícímu se k divizi, oddělení nebo skupině 
  • Sledování dostupného prostoru v čase, stejně tak jako monitorování probíhajících a skoro vypršelých nájemních smluv 
  • Vizualizace pomocí pár kliknutí myši díky grafickým diagramům 
Integrace strategického a taktického plánování
Optimalizace portfolia prostor
Využití dalších integrovaných aplikací ARCHIBUS

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.