Zaměstnanci a obsazenost

Zaměstnanci a obsazenost

Okamžitý přístup k přesným informacím o personálu a obsazenosti prostor může být často pro organizace výzvou, zejména pokud mají velký pohyb osob nebo procházejí expanzí či slučováním. ARCHIBUS Zaměstnanci & obsazenost poskytuje vedoucím pracovníkům, prostřednictvím webového rozhraní či mobilních aplikacípřístup k potřebným informacím zcentrálního úložiště a propojuje informace o zaměstnancích spřidruženým vybavením, výkresy, plány apodVýsledkem je lepší přehled o počtu a umístění zaměstnanců, průměrných plochách místností, dostupnosti místností, využití ploch, hustotě obsazenosti místností a dalších důležitých informacích, potřebných k efektivnímu řízení nákladů organizace souvisejících s obsazeností prostor. 

Přínosy

 • Okamžitý a přesný reporting o statistikách obsazenosti k účelu využití a optimalizace prostoru
 • Vyšší přesnost předpovídání budoucích potřeb na základě historických údajů, aktuální dostupnosti místnosti a plánovaného růstu obsazenosti
 • Zjednodušení umístění zaměstnanců do dočasně nebo trvale dostupného prostoru a využitím zvýraznění ve výkresové dokumentaci
 • Snadné předávání informací o obsazenosti prostoru prostřednictvím personalizovaných, intuitivních webových nebo mobilních formulářů, souhrnných tabulek a reportů
 • Možnost sledovat a upravovat informace o obsazenosti v reálném čase, přímo v terénu, bez nutnosti papírových podkladů
 • Zvýšení produktivity díky ARCHIBUS „All-In-One“ domovské stránce s rychlým přístupem 80-ti % nejčastěji využívaných úkolům
Image

Řešení

Přesné reporty o stavu obsazenosti

Samoobslužný a mobilní přístup k údajům o plochách je nepostradatelný při součinnosti více oddělení. Přístup ke sdílené, centralizované databázi pomáhá vedoucím nalézt pracoviště pro nové zaměstnance a dodavatele, a poskytuje nástroje umožňující přiřadit každému pracovníkovi vhodné prostory přiměřeně k jeho pozici a typu práce. ARCHIBUS Zaměstnanci & obsazenost poskytuje webové řešení pro přímý přístup kumístění zaměstnanců a informacím o obsazenosti ploch stejně tak jako k datům, která slouží jako podklad pro tvorbreportů, plánování ploch, stěhování, předpovědí atd. 

 • Zobrazení zvýrazněných reportů ploch pomocí Adobe Flash® a SVG výkresů, také na mobilní platformě, pro vysoce intuitivní zobrazení dostupnosti prostor pro podporu plánování a efektivnosti 
 • Stanovení počtu zaměstnanců s větší přesností 
 • Vizualizace umístění zaměstnanců pomocí aktuálních výkresů přístupných přes web nebo mobilní zařízení 
 • Generování reportů o průměrné ploše na jednoho zaměstnance může sloužit jako podklad pro optimalizaci obsazenosti 
 • Aplikace generuje seznamy uživatelů dle lokality, budovy oddělení a divize 
 • Možnost rychle identifkovat volná pracovní místa k pronájmu, obsazení nebo budoucím potřebám díky zvýrazněným mapám 
 • Propojení dat z oddělení Lidských zdrojů s informacemi o obsazenosti vede ke zlepšení analytických procesů 
Zlepšení schopnosti předpovídání
Zjednodušené přiřazování ploch zaměstnancům
Přizpůsobení předpřipravených reportů

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.