Hoteling

Hoteling

V mnoha organizacích je procento nevyužitého pracovní prostoru často 50 % nebo více. Následkem toho je velikost objektu a uhlíková stopa vyšší, než je nutné a s tím se pojí vyšší náklady. Webová aplikace ARCHIBUS Hoteling umožňuje organizacím, aby ve větší míře využívaly stávajících prostor a zároveň snížily objem pronajatých i vlastních prostor, které organizace potřebuje pro mobilní pracovníky, a tím snížily celkové náklady včetně uhlíkatých emisí. ARCHIBUS Hoteling podporuje dočasné přidělení pracovního prostoru dynamickým projektovým týmům a usnadňuje zavedení stále populárnější práce na dálku. Navíc zjednodušuje zavedení rozúčtování společně používaných prostor, což přispívá k efektivitě prostor a odpovědnosti za náklady na využívání prostor. 

Přínosy

  • Snížení nákladů spojených s nemovitostí optimalizací využití prostor a možnost zbavení se přebytečného majetku
  • Snížení celkových emisí uhlíkatých plynů a provozních nákladů na pracovní místo díky lepšímu využití prostor, místnosti mohou být efektivněji využité
  • Poskytnutí flexibility potřebné pro umístění mobilních pracovníků a zvýšení spokojenosti zaměstnanců
  • Možnost snadné implementace zpětných rozúčtování a podpora zodpovědného a efektivního využití prostor
Image

Řešení

Snížení nákladů efektivnějším využitím prostoru

ARCHIBUS Hoteling poskytuje pracovníkům, kteří jsou ve stále větší míře mobilní, možnost snadno si samoobslužně vyhledat a naplánovat volné pracovní prostory podle své aktuální potřeby pohodlně v prostředí webového prohlížeče. Modul Hoteling zlepšuje využívání prostor v organizaci a využívá údaje o obsazenosti a metodu rozúčtování nákladů v integraci s dalšími aplikacemi ARCHIBUS. Webové rozhraní výrazně snižuje čas potřebný pro zadávání dat a umožňuje manažerům identifikovat a uvolnit nedostatečně využívané prostory na základě generovaných zpráv o využití prostor. 

  • Identifikace a rezervace prostor v půldenních intervalech po dobu dnů, měsíců nebo let 
  • Jednoduchý postup pro vybavení rezervovaných prostor základním nábytkem, kancelářským vybavením a informačními technologiemi 
  • Rezervování jedné místnosti pro jednotlivé zaměstnance nebo několik místností pro celé oddělení 
  • Hledání vhodných prostor zadáním parametrů tak, aby byly uspokojeny potřeby žadatele 
  • Umožnění včasné analýzy rezervovaných místností v daném časovém období 
  • Integrace hotelingových informací do hlavních strategických plánů pro plánování prostorů 
Snížení celkových emisí skleníkových plynů
Podpora pohyblivé pracovní síly
Sledování časově podmíněného vlastnictví a poplatků

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.