Service Desk

Service Desk

Objevují se ve vaší organizaci časté potíže způsobené nesprávným řešení servisních požadavků? Eliminujte závislost řešení požadavků na konkrétních osobách a poskytněte pracovníkům centralizovaný, samoobslužný portál pro řešení takových každodenních úkonů. ARCHIBUS Service Desk je webová aplikace definující jednoduché, samoobslužné procesní kroky pro řešení běžných požadavků včetně stěhování/přidávání nových pracovních míst/změn obsazenosti, rezervací místností, projektového řízení a mnoho dalších. Service Desk zajišťuje automatizaci životního cyklu požadavku pomocí nastavení tzv. SLA (smlouva o úrovni poskytování služeb). SLA určuje řešitele, definuje nutné kroky pro odsouhlasení, priority a postupy pro dokončení požadavku. S modulem ARCHIBUS Service Desk a za pomocí SLA, je dosaženo vyšší efektivity, snížení nákladů a celkového zvýšení spokojenosti zákazníka. 

Přínosy

  • Zjednodušení požadavků na všechny typy služeb prostřednictvím jednoduchých formulářů, inteligentních pracovních postupů a automatizovaného oznamování změn stavu
  • Snížení režijních a provozní nákladů pomocí samoobslužného prostředí pro uživatele a klienty
  • Zvýšení výkonnosti zavedením Service Level Agreements (SLAs), které standardizují úroveň poskytování služeb na základě měřitelných výkonů (ve formě tzv. KPI) a zajišťují tak kontrolu využívání zdrojů a standardní postupy při řešení požadavků
  • Zdokonalení měření a analýzy výkonnosti a zvýšení úrovně spokojenosti zákazníka
Image

Řešení

Zjednodušení/zrychlení zpracování servisního požadavku

Jako webový portál poskytuje ARCHIBUS Service Desk autorizovaným uživatelům přístup k centrálně nabízeným službám, jejichž plnění je garantováno díky pravidlům definovaným na základě SLADynamicky tvořené obrazovky poskytují uživateli pouze takové formuláře nebo pole, které jsou relevantní pro daný typ požadavku. Na základě toho, kdo službu požaduje, dle místa práce nebo typu požadavku Service desk zajistí správné směrování a/nebo zpracování požadavku. 

  • Poskytnutí služby 24x7, která je schopná přesměrovat urgentní požadavky automaticky (tzn. bez nutnosti manuálního zásahu dispečera) na příslušné dodavatele 
  • Zjištění dostupnosti služby, předpokládané doby odezvy a nutného času pro dokončení požadavku
  • Poskytnutí přidané hodnoty zejména společnostem s rozsáhlým katalogem služeb a širokou základnou uživatelů pomocí standardizace nabídky možných služeb a tlakem na dodržení předem definovaných pravidel řešení 
  • Prezentace profesionality servisního týmu poskytnutím snadno ovladatelného a přitom robustního nástroje 
Snížení provozních a režijních nákladů
Manažerská kontrola dle SLA smluv
Zdokonalení vyhodnocení a zvýšení výkonnosti

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.