15 důvodů proč implementovat ARCHIBUS

 • Standardizuje a automatizuje procesy
 • Standardizuje účetní přístup
 • Nakládání s majetkem je transparentní
 • Zajišťuje spolupráci napříč odděleními
 • Vizualizuje Vaše nemovitosti a infrastrukturu
 • Custom CSS styling option
 • Sleduje a řídí majetkovou efektivitu
 • Standardizuje účetní přístup
 • Nakládání s majetkem je transparentní
 • Zajišťuje spolupráci napříč odděleními
 • Vizualizuje Vaše nemovitosti a infrastrukturu
 • Zvyšuje důležitost FM profese ve firmě
 • Standardizuje a automatizuje procesy
 • Standardizuje účetní přístup
 • Nakládání s majetkem je transparentní

Vyzkoušený, zavedený

 • Použitím produktů ARCHIBUS ve velké organizaci nelze udělat chybu. Jedná se o produkt, který zastává ve světě, ve svém oboru stejně význačné postavení, jako třeba SAP v oblasti ERP systémů.
 • ARCHIBUS je lídrem produktů daného segmentu realit, infrastruktury a facility managementu.
 • Produkty na celém světě používá více než 4,000,000 uživatelů a je jimi řízeno více než 5 mil. nemovitostí.
 • ARCHIBUS je na trhu více než 25 let, produkt je konzistentně inovován tak, že mnohdy stanovuje průmyslové standardy.
 • Je podporován ve více než 130 zemích světa a podporována sítí více než 1600 ARCHIBUS Business Partnery
 • Návratnost nákladů vynaložených na pořízení produktu je obvykle nižší než 6 měsíců.

Snadný k užití

 • Předkládá jak intuitivní WEB rozhraní, tak i oblíbené Windows rozhraní tak, aby uživatelé mohli volit odpovídající platformu, která nejlépe odpovídá jejich úkolům a zkušenostem
 • Součástí produktu jsou školící výukové prostředky, které minimalizují nutnost školení. Celý produkt obsahuje kontextový help.
 • Možnosti volit způsoby navigace a užití, umožňují uživatelům přístup k datům, který nejenom nejlépe odpovídá jejich potřebám, ale také zohledňuje jejich uživatelskou zdatnost. Používání „de-facto“ standardů (AutoCAD, Revit, ESRI, Internet Explorer, …) usnadňuje přístup uživatelům se znalostmi těchto produktů.

Integrovaný

 • Integrovaná množina aplikací založená na centrálně uložených datech sloužící pro jejich sdílení a distribuci
 • Obsahuje plnou obousměrnou vazbu mezi grafickou prezentací dat ( průmyslový standard Autodesk AutoCAD®) a jejich alfanumerickou prezentací. Je plně zajištěno, že všechny změny provedené ve výkresech AutoCADu jsou simultánně provedeny v ARCHIBUS databázi.
 • Obsahuje plnou obousměrnou vazbu s Autodesk Revit®, produktem obsahujícím BIM (building information modelling), která umožňuje sledovat bohatá data o stavbě po celou dobu životnosti stavby.
 • Umožňuje přímou vazbu mezi Vašimi daty o nemovitostech anebo infrastruktuře s ESRI® GIS technologiemi s cílem vizualizace dat, a to jak dat z interiéru, tak i exteriéru.
 • Kompatibilní s většinou dalších CAD systémů, ERP systémy, řešeními pro správu IT infrastruktury, systémy pro správu majetku EAM, GIS technologiemi, systémy využití čárového kódu anebo RFID, systémy digitální a letecké fotografie, atd.

Komplexní

 • Celosvětově uznávané vedoucí řešení na trhu pro f TIFM, které nabízí širokou množinu produktů a produktových voleb, které jsou odrazem všech aspektů realit, infrastruktury a facility managementu.
 • Škálovatelné s ohledem na velikost, použitelné v jednouživatelské konfiguraci, v konfiguraci pro malou kancelář, stejně jako pro globálně působící organizaci s velikým realitním portfoliem a neomezeným počtem uživatelů. Přístupné prostřednictvím Windows klienta i prostřednictvím WEBu.
 • Zahrnuje tisíce předpřipravených reportů a zároveň schopnost vytvořit další několika kliky myši.
 • Zahrnuje nejlepší řešení z praxe, včetně možností poměřování (benchmarking).

Domény ARCHIBUS

© 2023 IKA DATA, spol. s r.o.