Archibus, nejspolehlivější CAFM systém, se nyní stává robustnějším a intuitivnějším

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Celosvětově rozšířené řešení pro správu budov, nemovitostí a pracovišť přichází novým uživatelským rozhraním.

Společnost Archibus, přední světový výrobce software pro optimalizaci budov a pracovního prostředí, oznámil svůj doposud nejrozsáhlejší redesing s příchodem nejnovější verze 25.1. Archibus nabízí integrovanou sadu řešení pro sjednocení výkonu zařízení/budovy s organizační misí. Nová verze sebou přináší nástroje pro zlepšení výkonnosti a nově přepracované uživatelské rozhraní.


Archibus uvádí na trh nové uživatelské rozhraní, které má zlepšit uživatelský komfort a poskytnout větší přehlednost.


Společnosti čelí tlaku, aby přizpůsobily své pracoviště měnícím se podmínkám. Jedinečnost Archibusu spočívá v tom, že je schopen integrovat kompletní inventář organizace (výkresy podlaží, nájemní vztahy, zařízení a majetek) do jedné centralizované platformy. Toto řešení poskytuje jedinečný přehled o všech probíhajících procesech a identifikuje možné příležitosti pro zvýšení bezpečnosti a efektivity.

Základem Archibusu v25.1 je stejný důraz na shromažďování, ověřování a udržování přesných dat portfolia – charakteristický znak softwaru Archibus. Nové uživatelské rozhraní je však navrženo tak, aby do robustního backendu přineslo moderní nástroje a vizuální prvky - zjednodušilo navigaci mezi jednotlivými pohledy, umožnilo generovat personalizované reporty a zlepšilo přehlednost dat, užívaných v každodenním provozu.


„Archibus byl průkopníkem v kategorii CAFM systémů (Computed Aided Facility Management), který společnostem po celém světě slouží k plánování a správě jejich zařízení. Potřeba softwaru, který by pomohl pracovišti přizpůsobit se změnám, nikdy nebyla větší, “řekl Wain Kellum, generální ředitel Archibus + Serraview. „V25.1 je dalším milníkem v našem pokračujícím úsilí o co nejjednodušší implementaci a použití platformy pro správu pracovišť na trhu. Okamžitým výsledkem našeho úsilí v oblasti výzkumu a vývoje je to, že naši zákazníci jsou v nejlepší možné pozici, aby se dokázali přizpůsobit a reagovat na měnící se potřeby jejich organizace, které nastaly v důsledku pandemie.“.

Platforma Archibus V25.1 nabízí organizacím sadu cílených modulů určených k podpoře efektivního provozu jejich zařízení. Mezi moduly Archibus patří:

Správa ploch: Centralizuje správu pracoviště a zefektivňuje projekty, související se správou prostor

Mobilní údržba: Podpora pracovníků údržby, kteří tak mohou reagovat na pracovní požadavky přímo v terénu

Preventivní údržba: Proaktivní plánovaná údržba, která zabraňuje nákladným prodlevám s ohledem na zodpovědné čerpání rozpočtu

Správa majetku: Prodlužuje životnost aktiv, informuje o plánování kapitálu a pomáhá prioritizovat aktiva s vysokou hodnotou

Pracoviště: Zvyšuje spokojenost zaměstnanců, uživatelů a návštěvníků budovy pomocí atraktivního systému rezervace místností a servisních požadavků

Správa nájmů: Usnadňuje správu nájemních vztahů, tak aby byly dodrženy všechny termíny a náklady

Kapitálové projekty: Propojuje všechny zúčastněné strany do jednoho přehledného systému řízení projektů

Zdraví a bezpečnost: Podporuje pohodu zaměstnanců od základních řešení pro monitorování zdravotních incidentů po tvorbu scénářů připravenosti na krizové situace

Udržitelnost: Optimalizuje správu energií a podporuje ekologické iniciativy vedoucí ke zmírnění dopadů na životní prostředí

BIM: Zjednodušuje údržbu složitých prostředí s využitím rozsáhlých 3D datových modelů

Integrace: Centralizuje data z dalších finančních či HR systémů a zároveň integruje data z modelů AutoCAD a Revit


Archibus V25.1 přináší další výkonná vylepšení, včetně nového modulu správy nájemného, také do Archibus Cloud řešení, což je SaaS (Software as a Service) verze Archibus s rychlejší implementací.


„Nová investice do Archibus Cloud řešení nám umožnila urychlit inovace,“ řekl Ian Morley, hlavní produktový ředitel společnosti Archibus + Serraview. „Velice nás bavila možnost vydávat našim uživatelům každý čtvrtok nová zásadní vylepšení a v25.1 je jen vyvrcholením celého takto úspěšného roku. Všechna vylepšení, která jsme vydali prostřednictvím cloudu, jsou nyní dodávána všem našim současným zákazníkům využívajícím řešení on-premise. Nemůžeme se dočkat, až je uživatelé poprvé uvidí.“

© 2023 IKA DATA, spol. s r.o.