ARCHIBUS IoT - řešení pro Chytré budovy

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Zkušenosti jsou důležité, stejně jako odbornost. Řešení ARCHIBUS IoT pro inteligentní budovy je výsledkem použití získaných zkušeností a vysoké odbornosti. Řešení, které vám níže představíme, napomáhá společnostem maximalizovat využití ploch, bez ohledu zda jsou vlastnění nebo pronajaté.

Každou minutou, každým dnem, uživatelé ARCHIBUS pracují s výkonnými softwarovými nástroji, které snižují nároky na plochy, generují příjmy a dodávají data pro snazší rozhodování s cílem zvyšování produktivity. Všechny tyto kroky mají dopad na využívání jejich portfolia nemovitostí.

Plánování a řízení obsazenosti ploch

Lze dosáhnout bezkonkurenční výhody

S řešením ARCHIBUS IoT můžete dosáhnout zcela nové úrovně řízení obsazenosti a efektivity plánování potřebných prostor. IoT senzory vaší inteligentní budovy se postarají o sběr dat o obsazenosti, s jejichž analýzou je možné:

  • dosáhnout lepších podmínek pro vyjednání nájemní smlouvy
  • snížit náklady na plochu díky identifikaci nevyužitých pracovních míst a nemovitostí
  • maximalizovat produktivitu pracovníků změnou velikosti a rekonfigurací využívaných prostor jakéhokoliv typu (kanceláře, open space, konferenční místnosti, sdílená pracovní místa, apod.)
  • budete schopni posoudit, která pracovní místa jsou žádaná a která opomíjená a udělat takové zásahy, aby se zvýšil podíl žádaných
  • využít nástroje pro sledování KPI a jejich trendů pro zajištění spravedlivého přerozdělení ploch
  • získat přesné podklady pro vnitropodnikové rozúčtování nákladů na přidělenou nebo rezervovanou plochu či pracovní místo
  • to vše automatizovaně, bez manuálních vstupů

Bezproblémová integrace s IoT senzory

ARCHIBUS lze bez sebemenších problémů integrovat s řadou inteligentních technologií, které detekují obsazenost ploch a zajišťují lokalizaci uvnitř budovy (viz. Obr. 1).

Obr. 1 – Bezproblémová integrace ARCHIBUS s řadou IoT senzorů a technologií pro automatizaci v budově


Sledování využívání ploch pomocí tzv. „Heat Map“

V systému ARCHIBUS můžete využít potenciál IoT senzorů na maximum. Obrázek č. 2 zobrazuje grafický report o využití ploch s barevnou tzv. Heat Mapou. Jednotlivé plochy (pracovní místa, týmy, apod.) jsou zbarveny na základě dat obsazenosti z IoT senzorů. Barvička určuje, jak moc obsazované je konkrétní místo. Tato data umožňují sledovat obsazenost ploch v čase přímo na půdorysech podlaží.

Využitím těchto funkcí dosáhnete maximalizace využití plochy i s limity, které vaše pronajatá nebo vlastněná plocha má. Snížení nákladů na obsazenost se v tuto chvíli stává snadným a dosažitelným cílem.

Obr. 2 – Sledování obsazenosti v reálném čase přímo na půdorysu


Výkonný reporting

Výkonné reportovací schopnosti řešení ARCHIBUS IoT umožňují provádět strategické plánování obsazenosti i v nejkomplexnějších souborech nemovitostí. Údaje o obsazenosti shromážděné v reálném čase a agregované v průběhu času poskytují cenné údaje o důležitých výkonnostních ukazatelích jako je využití ploch, spolu se závislostí na počtu zaměstnanců. Např. chřipkovou epidemii lze vidět na průchodech zaměstnanců do práce, dříve než dorazí jejich neschopenky na oddělení HR. Přehledy a trendy lze generovat kdykoliv, trendy lze sledovat za libovolné období. Obrázek č. 3 ukazuje report o počtu zaměstnanců a míře využití za období od 9:00 do 17:00, hodinu po hodině.

Obr. 3 – Graf zobrazuje trend využití vybraných ploch (soubor budov, jedna budova, podlaží nebo otevřené kanceláře a místnost)

Zařízení a senzory IOT mohou efektivně řídit některé technologie. Lokalizace jedinců a pohyb po budově, či automobilů na parkovišti jsou dalšími příklady využití potenciálu IOT uvnitř budov. Integrace CAFM systému, IOT a BMS systému v budově může přinést další efekty. Nástup IOT, který je prorokován v každé literatuře a ve všech oblastech je přítomností, nikoliv budoucností. Není nač čekat, není proč váhat.

Počty a rozmístění zaměstnanců po ploše může poskytovat podklady pro úpravy a nastavení vzduchotechniky v budově. Plná integrace BMS systému řídicího tepelnou a světelnou pohodu, se systémem správy ploch může generovat značné úspory ve spotřebách energií v budovách. Rezervace velké zasedačky ve 2. patře na zítřejší dopoledne pro jednání představenstva a dozorčí rady může mít za následek „předchlazení“ v době, kdy lze energie odebírat bez limitů, dokonce lze použít přirozených mechanismů, bez nároků na energie. IOT technologie zpřístupňují a zlevňují systémy měření spotřeb, na jejichž základě může pracovat ARCHIBUS Energetický management.


Pomůžeme vám s implementací

ARCHIBUS je s IoT světem a senzory srostlý a usnadňuje možnosti jejich využití. Díky našim zkušenostem a zkušenostem našich zahraničních partnerů, jsme schopni poskytnout nejenom programové řešení, ale také konzultace a zpracovat projekty nasazení IOT. Bez ohledu na to, zda se jedná o moderní administrativní budovu ve fázi studií, či existující budovu, anebo všechny mosty v daném regionu. Mosty lze měřit, posun, průhyb, vlhkosti a teplotu v konstrukci či ve spárách a společně se systémem pravidelné údržby lze vytvořit systém, který sníží pravděpodobnost kolapsu konstrukce, k níž došlo v nedávné době. Jsme si vědomi, že neexistují dvě stejné budovy, neexistuje stejná sestava požadavků a technických možností. Naši specialisté se budou věnovat jenom Vám a společně můžeme vytvořit efektivní řešení Vašich potřeb, které sníží podnikatelská rizika. Budeme rádi, když nás kontaktujete a společně budeme moci projednat vaše představy. Nalezneme příležitosti uplatnění pro IoT senzory ve spojení s CAFM systémem ARCHIBUS pro vaše budovy.


© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.